Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Särskilt team hanterar misstänkt smitta

Skyddsutrustning Covid-19

I Lomma kommun finns det ett temporärt team inom hemtjänsten som kallas covid-19 teamet. Teamet består i dagsläget av tolv medarbetare som ska ge en säker omvårdnad till vårdtagare med misstänkt eller konstaterad coronasmitta.

Syftet med ett specifikt Covid-19 team är att kunna ge en så god och säker omvårdnad som möjligt till alla våra vårdtagare. Det innebär att vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta vårdas av medarbetare från teamet, medan övriga vårdtagare tas om hand av medarbetare utanför detta specifika team.

I praktiken går det till så att när en sjuksköterska eller läkare gör en bedömning att här finns en misstänkt smitta, så isoleras vårdtagaren. Det är nu covid19-teamet träder in. För att inte riskera att smitta andra vårdtagare, är det enbart detta team med medarbetare som går hem till vårdtagare med misstänkt eller konstaterad Covid-19 smitta.

Medarbetare i teamet använder alltid godkänd skyddsutrustning och finns till hands 24 timmar om dygnet. Medlemmarna i teamet ingår i den ordinarie verksamheten, men är specialutbildade för denna uppgift. De nu tolv medarbetarna kommer att få sällskap av fler kollegor framöver, då utbildning pågår löpande.

Det finns ännu ingen konstaterat smittad i socialförvaltningens verksamhet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv