Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Bullerutredning vid Lommabanan

Bullerutredning vid Lommabanan.

Utbyggnaden av Lommabanan leder till många frågor om buller. Nu har beslutet om att Trafikverket ska undersöka vilka bullerdämpande åtgärder som behöver göras vid fastigheter längs med Lommabanan vunnit laga kraft.

I samband med att Lomma station öppnar upp för både persontågtrafik och ytterligare godstrafik på Lommabanan i december kommer tågtrafiken genom kommunen att öka. Trafikverket har sedan tidigare redovisat bullerberäkningar för fastigheter längs med Lommabanan där människors hälsa kan påverkas av buller från järnvägen.

Lomma kommun anser inte det är tillräckligt att skydda bullerutsatta boende längs Lommabanan enligt planeringsfallet befintlig miljö, utan att det borde ske i enlighet med planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Trafikverket ska nu skriftligt inkomma med vilka specifika bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas för de fastigheter som ligger längs med järnvägen på sträckan Arlöv-Kävlinge.

Trafikverket förelades också att skriftligt inkomma med information om beräknad ljudnivå före och efter bullerskyddsåtgärderna.

Här kan du läsa mer om bullerutredningen vid Lommabanan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv