Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Nya hem för småfåglar

Fågelholksuppsättning Foto: Claes Westinger

För att bidra till ökad biologisk mångfald och öka naturintresset hos barn och unga, har skolelever vid Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred deltagit i ett holkbyggarprojekt.

Samtidigt som eleverna fått lära sig mer om fåglar och deras häckning under biologilektionerna, har de fått arbeta mer praktiskt genom att tillverka fågelholkar på
slöjdlektionerna.

Totalt 50 nya holkar blev resultatet och i mars var det dags för uppsättning av holkarna i parken vid Carl Olssons väg och Löddesnäsparken. Holkarna är främst tänkta att locka mesar, starar och rödstjärt.

Fågeleldorado i Lomma

Med hjälp av statligt finansierat stöd för lokala naturvårdssatsningar (LONA) har Lomma kommun i nära samarbete med Skånes ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred startat projektet Fågeleldorado i Lomma.

Projektet syftar till att främja fågellivet och den biologiska mångfalden i kommunen samt
att öka kunskapen och förståelsen för natur och fåglar hos kommuninvånarna.

Fågelholkar. Foto Claes Westinger
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv