Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Allergikontroll av restauranger i kommunen

Under 2017 har miljöenheten i Lomma kommun tillsammans med flera grannkommuner genomfört projektet Allergikoll 2017. Syftet med projektet var att kontrollera att restauranger och andra verksamheter som säljer oförpackade livsmedel uppfyller kraven kring allergiinformation. 

För de 14 allergener som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner finns särskilda märknings- och informationskrav som alla livmedelsföretagare måste följa. Detta innebär att verksamheter som säljer oförpackade livsmedel måste kunna lämna information angående ingående allergener i en rätt som serveras på exempelvis en restaurang. Hur information lämnas för ingående allergener i oförpackade livsmedel är flexibelt men måste vara tydligt.

Hur genomfördes kontrollerna?

Vid de företrädelsevis oanmälda inspektionerna kontrollerades först om verksamheterna lämnade allergiinformation samt om informationen uppfyllde kraven i lagstiftningen. Därefter kontrollerades om den information som lämnades var korrekt eller om verksamheten lämnade felaktig allergiinformation alternativt inte kunde svara på frågorna kring ingående allergener i 1–3 rätter/verksamhet.

Om projektet

Allergikoll 2017 är ett samarbete mellan miljöenheterna i Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge. Totalt har 119 livsmedelsverksamheter och 286 rätter kontrollerats i dessa sju kommuner. Vid 89 verksamheter (75 %) konstaterades att dessa inte följde lagstiftningen gällande allergiinformation.

Projektrapport Allergikoll 2017 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv