Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Maja + Emil = sant

Emils förskola

Till hösten slås Majas och Emils förskola samman i Borgeby. Intentionen är sedan att bygga en ny, permanent förskola på den tomt där Majas förskola idag står.

Under våren och sommaren kommer det att ske en del förändringar på förskolorna i Borgeby. Målet är att undvika temporära lösningar som paviljonger och istället skapa långsiktiga hållbara alternativ.

På Majas förskola används idag två paviljonger. Båda paviljongerna utnyttjas inte fullt ut. En av dessa paviljonger flyttas därför den 20 mars till Emils förskola. I den andra paviljongen fortsätter verksamheten på Majas förskola fram till den 6 juli (vecka 27) 2018. Därefter är det sommarsammanslagning med andra förskolor.

Från och med augusti flyttar Majas förskola ihop med Emils förskola och bildar en förskola med fyra avdelningar, under namnet Emils förskola.

Ny förskola planeras

På den tomt där Majas förskola idag är belägen, planeras det att byggas en permanent förskola, även om formellt beslut ännu inte är fattat.

Förberedelser för den kommande sammanslagningen mellan Majas förskola och Emils förskola genomförs under våren. Kontakta berörda förskolechefer om du vill veta
mer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv