Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Flytt bland förskolor i Lomma

Lomma växer! Detta ställer ökade krav på kommunal service, bland annat byggs en ny förskola för att kunna ordna förskoleplats till alla nya barn. Till hösten står Lerviks förskola klar, vilket medför förändringar för verksamheten i en del befintliga förskolor.

I augusti 2018 är Lerviks förskola klar för inflyttning. Förskolan kommer att rymma åtta avdelningar och blir en modern förskola vad gäller såväl inne- som utemiljöer.

I och med att förskolan blir klar, skapas det möjlighet att lämna tillbaka de temporära lösningar som hittills använts för förskoleverksamhet: två paviljonger som idag rymmer Strandpaviljongens förskola och en paviljong som används av Ängshagens Montessori och pedagogisk omsorg i kombination med öppen förskola.

  • Detta innebär att verksamheten på Strandpaviljongens förskola (fyra avdelningar), flyttar till Lerviks förskola i augusti.

  • Ängshagens Montessori samt de övriga verksamheterna inom ramen för pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare, jourverksamhet, öppen förskola) placeras på Smultronställets förskola. Flytten innebär att verksamheten får ändamålsenliga lokaler och att alla verksamheter hålls samman på ett relativt centralt läge i Lomma tätort.

  • På Smultronställets förskola erbjuds redan inskrivna barn fortsatt verksamhet på samma ställe. Alla barn erbjuds också plats på nybyggda Lerviks förskola.

Omlokaliseringarna har föregåtts av utredningar både under hösten 2017 och vintern 2018, i syfte att identifiera behoven för att på bästa sätt skapa en långsiktigt hållbar organisation och undvika temporära lösningar.

Läs mer om projekt Lerviks förskola

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv