Datum: | Nyheter: Uppleva & göra

Öresundsparken nytt naturreservat

Hög artrikedom och variation av naturtyper är två av anledningarna till att Öresundsparken nu kan benämnas som naturreservat.

Den 23 januari 2018 vann reservatsbildningen laga kraft vilket innebär att Öresundsparken nu utgör kommunens åttonde naturreservat.

Reservatet är bildat för att skydda och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det tätortsnära naturreservatet är mycket värdefullt för nära naturupplevelser och möjligheten till friluftsliv ska tas till vara i området, dock utan att det sker på bekostnad av den biologiska mångfalden.

I området växer ungefär 200 olika kärlväxtarter och från området med omnejd har
hela 239 olika fågelarter observerats!

Läs mer om Öresundsparken och se reservatshandlingarna under Uppleva och Göra.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv