Datum: | Nyheter: Jobb och företagande

Arbetet med nytt centrum fortsätter

Sista delen av Lommastråket påbörjas, fler butikslokaler byggs

Planerna är ännu i sin linda, men Lomma kommun och byggföretaget Veidekke har skrivit på en avsiktsförklaring om att samarbeta med ombyggnationen.

När bygget väl drar igång ska flera saker hända:

• Gamla Coop ska rivas och ersättas med flerfamiljshus med affärslokaler i bottenplan.

• Korvkiosken på parkeringen ska rivas. Också här ska det bli bostäder och plats för affärsverksamhet.

• Den nuvarande vårdcentralen ska rivas. Och –  du gissar rätt – ersättas med bostadshus med affärslokaler i bottenplan. Planen i dagsläget är att vårdcentralen ska flytta in i något av de nya husen som byggs för att bibehålla ett central läge i byn.

När alla rivningar och ombyggnationer är klara är tanken att man ska lämnas med en helt ny shoppinggata. Den ska gå från torget i centrum bort till biblioteket och där knytas samman med stråket i hamnen.

För att shoppinggatan ska få en optimal utformning tänker man också riva delar av kommunhuset, de bitar som ligger mot den ovala rondellen. I dess ställe ska man bygga fler bostäder. De delar av kommunhuset som bli kvar ska byggas om och få en ny entré mot stationen. I huset ska också bli plats för andra myndigheter, såsom Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Vi vill ha liv och rörelse och butiker egentligen hela vägen ut till piren, säger Lommas kommunalråd Anders Berngarn (M).

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Johansson

Navigera vidare

Arkiv