Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Från: 28 aug 08:30 Till: 28 aug 12:00

Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean     

Inspirationsträff inom Kunskapslyftet    

Att löpande förbättra och förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ett hållbart ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Läs merlänk till annan webbplats