Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Från: 16 apr 07:30 Till: 16 apr 10:00

Näringslivsfrukost med bikupor!

Hur ska vi använda vår fysiska miljö i Lomma kommun i framtiden? Vad behöver näringslivet för att kunna etablera och expandera?

Arbetet med en ny översiktsplan för Lomma kommun har inletts. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. 
Den ger vägledning för hur områden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt det som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras.

Samhällsplanerare Ulrika Håkansson-Ström ger oss en kort introduktion till arbetet innan vi sätter oss i bikupor för diskussioner: vad är viktigt för näringslivet i detta arbetet?

Vi ser fram emot era tankar, idéer och åsikter!

Anmäl dig här!länk till annan webbplats