E-handel

Lomma kommun arbetar aktivt med att införa e-handel med ramavtalsleverantörer för att effektivisera inköp av varor och tjänster.

Fördelar med e-handel:

  • Leverantörer ges en direkt anslutning till Lomma kommuns e-handelssystem.
  • Tid och kostnader besparas för administration och fakturering.
  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som ingår i avtalet.
  • E-handelssystemet synliggör på ett enkelt sätt särskilt hållbarhetsmärkta produkter.

Vänligen kontakta upphandlingsavdelningen för att få uppgifter om meddelandestandard och uppsättningsinformation.

Information om faktureringsadress finns på sidan om e-fakturor

Kontaktuppgifter

Ib Nilsson

Upphandlingssamordnare

Annica Walker

e-handelsansvarig

Sidansvarig: Annica Walker
Senast uppdaterad: