Skadedjur och ohyra

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Det är främst fastighetsägarens ansvar att problem inte uppstår samt att vidta åtgärder för att ta bort problemet. Det gäller dock även för var och en, exempelvis hyresgäster, att se till att problem inte uppstår.

Utifrån miljöbalken har det ingen betydelse om en boende kan vara orsaken till skadedjursproblemet eller inte; det är alltid fastighetsägarens ansvar att hålla bostäder fria från skadedjur. Till skadedjur räknas bland annat råttor och möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsänger och fågelkvalster. Fastighetsägaren ska aktivt arbeta för att minimera risken för skadedjur genom egenkontroll vilket innebär att förekomsten av skadedjur ska förebyggas, kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Vad kan du göra?

Var noga med hur du hanterar dina sopor och din kompost, eftersom oaktsam hantering kan leda till problem med skadedjur och ohyra. Även överdriven matning av fåglar kan dra till sig skadedjur. Vid kompostering av matavfall krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. En förutsättning för hemkompostering är att en sluten behållare används. Detta minimerar risken att locka dit skadedjur som råttor, möss och fåglar.

En viktig förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kan komma åt mat eller annat som de gärna angriper. Livsmedel som till exempel mjöl, gryn och nötter kan skyddas i täta förpackningar. Att hålla rent från rester av livsmedel är en viktig förebyggande åtgärd.

Om du har problem med skadedjur ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Fastighetsägaren har vanligtvis ett avtal med en saneringsfirma som du kan vända dig till direkt för snabbare hjälp.

Problem med råttor

Råttor rör sig runt i städer, både på markytan, nere i kloakerna och i andra håligheter. De lockas till platser där det finns mat, till exempel sopkärl, platser där fåglar matas regelbundet och komposter.

Endast en råtta anses inte vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening. Har däremot flera råttor noterats på samma plats vid mer än ett tillfälle bör du i första hand kontakta fastighetsägaren där problemet förekommer. Om problemen fortsätter kan du kontakta miljöenheten.

Vid förekomst av råttor i parker och på kommunal mark, kontakta gatu- och parkenheten.

Kontakta VA SYD om du upplever problem med råttor i avloppsnätet. VA SYD ansvarar för avloppsnätet fram till tomtgränsen. Därefter är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för rörledningarna.

Anmäl råttor i avloppsnätet via VA SYDs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem med råttor

Råttor rör sig runt i städer, både på markytan, nere i kloakerna och i andra håligheter. De lockas till platser där det finns mat, till exempel sopkärl, platser där fåglar matas regelbundet och komposter.

Endast en råtta anses inte vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening. Har däremot flera råttor noterats på samma plats vid mer än ett tillfälle bör du i första hand kontakta fastighetsägaren där problemet förekommer. Om problemen fortsätter kan du kontakta miljöenheten.

Vid förekomst av råttor i parker och på kommunal mark, kontakta gatu- och parkenheten.

Kontakta VA SYD om du upplever problem med råttor i avloppsnätet. VA SYD ansvarar för avloppsnätet fram till tomtgränsen. Därefter är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för rörledningarna.

Anmäl råttor i avloppsnätet via VA SYDs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: