Upphörande av livsmedelsanläggning

Enligt artikel 6.2 andra stycket i EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien ska en livsmedelsföretagare se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggning av befintliga anläggningar.

Med anledning av ovanstående så krävs det att du meddelar miljöenheten om du har för avsikt att lägga ner din livsmedelsverksamhet så att anläggningen kan tas ur registret för registrerade livsmedelsanläggningar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: