Varumärkning

Alla förpackade varor som köps ska vara märkta enligt märkningsreglerna i livsmedelslagen. Konsumenterna ska bland annat informeras om ingredienser, bäst före datum, tillverkare, förvaringsanvisningar med mera.

Märkningen ska vara tydlig och lättbegriplig och den får inte vilseleda. Glöm inte att texten måste vara på svenska. Annat språk får användas om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska språket.

Datummärkning av färdigförpackade livsmedel kan göras på två sätt; bäst före datum eller sista förbrukningsdag. Sista förbrukningsdag ska användas på lättfördärvliga livsmedel. Ett livsmedel betraktas som mycket lättfördärvligt om det finns risk för att livsmedlet kan utgöra risk för människors hälsa och att detta inträffar inom ett fåtal dagar. Livsmedel märkta med sista förbrukningsdag får inte säljas efter detta datum. Vägledning kan du få på Livsmedelsverkets webbplats.

Den 13:e december 2014 började de nya EU-reglerna om livsmedelsinformation och märkning i den så kallade informationsförordningen att gälla. Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr för småföretagare om märkning av färdigförpackade livsmedel.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: