Utbildningskrav

Det är alltid livsmedelsföretagarens ansvar att se till att de livsmedel som överlåts till konsumenter är säkra. Kunskap om livsmedelshygien och hur säkra livsmedel produceras är viktigt. Det är livsmedelsföretagarens uppgift att se till att detta uppnås.

I förordning (EG) nr 852/2004, kapitel 12 står det följande om utbildning:

Livsmedelsföretagare skall se till:

  1. att den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter,
  2. att de som ansvarar för utveckling och underhåll av det förfarande som avses i artikel 5.1 i denna förordning eller för användning av relevanta riktlinjer har getts adekvat utbildning i tillämpningen av HACCP- principerna,
  3. att alla krav i nationell lagstiftning när det gäller utbildningsprogram för personer som arbetar inom vissa livsmedelssektorer uppfylls.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: