Registrering av livsmedelsanläggning

För att starta en ny verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led så krävs det att företaget registreras. Vid ett övertagande av en befintlig verksamhet krävs en nyregistrering.

För att registrera en livsmedelsverksamhet ska en komplett registreringsanmälan inkomma till miljöenheten två veckor innan verksamheten ska starta. Ett livsmedelsföretag kan även vara privatpersoner och ideella organisationer som hanterar, transporterar eller förmedlar livsmedel. Alla verksamheter ska uppfylla livsmedelslagens krav med egenkontroll och bra hygieniska förutsättningar på lokalen och god personlig hygien.

Ägarbyte av livsmedelsanläggning

Om anläggningen ska byta ägare krävs en nyregistrering. Det går inte som tidigare att ta över en befintlig lokal med ett tidigare godkännande. En registrering är företagsbunden alternativt personlig.

Undantag från krav på anmälan

Det finns vissa undantag från krav på anmälan om registrering. Främst gäller det verksamheter som enbart bedrivs tillfälligt eller då det inte är fråga om någon mer organiserad verksamhet.

Om någon som inte redan är livsmedelsföretagare vill sälja eller servera livsmedel går det i vissa fall att göra utan registrering hos miljöenheten. Det kan röra sig om verksamheter som bara sker vid några enstaka tillfällen per år. Antalet tillfällen som livsmedelshantering får utföras beror på risken. Ju högre risk desto färre tillfällen och vice versa.

Ett företag, till exempel en bilverkstad som bjuder på kaffe och kakor gratis till kunder som sitter och väntar räknas ej som en organiserad verksamhet. Samma gäller en cykelhandlare som säljer sportdryck och energikakor eller en blomsterbutik som har en frysbox med glass. Denna typ av verksamhet kan ske året om och behöver inget tillstånd.

Kontrollera alltid med miljöenheten vad som gäller i det enskilda fallet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: