Att tänka på när du startar företag inom livsmedelsbranschen

Om du planerar att starta ett företag i livsmedelsbranschen krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker hålla till registreras. Läs här hur du tar de första stegen för att nå målet.

 • Välj en lokal som är så pass stor att utrymmena räcker till för det du tänker göra. Ytan i en livsmedelslokal är oftast det som begränsar vad en lokal kan användas för.
 • Ta reda på om det finns det någon i närheten som kan bli störd av din verksamhet, till exempel om du spelar musik.
 • Lämna in anmälan om registrering till miljöenheten.
 • Jordiga grönsaker och rotfrukter bör hanteras i ett eget avskilt utrymme, ett rotfruktsrum, så att inte jordbakterier hamnar på andra matvaror.
 • Allt kött bör hanteras på en egen arbetsyta och bör separeras från övriga livsmedel.
 • Fisk ska rensas och bör hanteras skilt från övrig mat. Den bör också förvaras i egen kyl och vid en extra låg temperatur.
 • Glöm inte att skapa en egen plats för kallskänksarbetet.
 • Tänk på flödet i din livsmedelslokal så att det som är smutsigt och det som är rent inte kommer i kontakt med varandra. Detsamma gäller för råa varor och färdiglagade rätter.
 • Den som ansvarar för verksamheten ska ha kunskaper om hur mat ska förvaras och hanteras samt utbilda sina anställda i detta.
 • Smutsig disk ska ha ett eget utrymme skilt från köket och matlagningen. Det ska vara så pass stort att ren disk kan hållas skilt från smutsig.
 • Materialet på väggar, tak, golv och inredning ska vara tätt, slätt och lätt att rengöra. Materialet ska tåla avspolning med vatten. Halkskyddande material på golvet är tillåtna.
 • Tänk på att göra lokalerna lättstädade. Se till så att du kommer åt att städa överallt på ett enkelt sätt. Då tjänar du både tid och kraft.
 • Tvätta händerna ofta varför handtvättställen bör vara placerade på bra ställen.
 • Arbetskläder och privata kläder skall skiljas åt för att förhindra att bakterier förs över från de privata kläderna till arbetskläder.
 • Förvaringsutrymmen och avställningsytor går åt i massor. Ta gärna till extra ytor för dessa. För dig som tänker ansöka om alkoholtillstånd krävs utrymmen också för det.
 • Städutrymmet ska rymma både städutrustning, rengöringsmedel och utslagsvask.
 • Varumottagning och sortering av avfall tar plats. Tänk på det vid planeringen av din lokal.
 • Ventilationen i lokalen ska vara fläktstyrd och rätt dimensionerad. Kontakta sotaren för att få reda på om husets ventilation duger eller om du måste ha en egen kanal.
 • Du får inte släppa ut vad som helst i avloppsnätet. De flesta livsmedelsverksamheter behöver en fettavskiljare för att förhindra att avloppet sätter igen.
 • Kontrollavgift tas ut årligen från företaget för miljökontorets offentliga kontroll av verksamheten.
 • Företaget skall själv kontrollera riskerna i sin livsmedelshantering. Detta kallas egenkontroll och ska vara baserat på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter). Det är företagen själva som skall utarbeta systemet för egenkontroll.
 • Om du planerar att servera alkoholdrycker så hör med kommunens alkoholhandläggare.

Kontakt

Miljöenheten

Kontaktas via kommunens växel 040-641 10 00

Tekniska avdelningen

Kontaktas via kommunens växel 040-641 10 00

Socialförvaltningen

Alkoholhandläggaren nås via kommunens växel 040-641 10 00

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: