Starta livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag definieras som "varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel".

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat hos Miljöenheten. Anmälningsblankett för registrering av livsmedelsföretag hittar du nedan.

Det kan krävas bygglov eller bygganmälan för lokalen där du tänker hålla till, information om bygglov.

Om du planerar att servera alkoholdrycker, se serveringstillstånd.

Livsmedelskontroll

Miljöenheten bedriver årligen livsmedelskontroll av de cirka 150 registrerade livmedelsverksamheterna i Lomma kommun.

Vid de oanmälda livmedelinspektionerna kontrollerar Miljöenheten att verksamheterna följer gällande lagstiftning och serverar säkra livsmedel utan att lura konsumenterna.

För att Miljöenheten ska kunna genomföra livsmedelskontroll måste livsmedelsverksamheter registrera sig hos Miljö- och byggnadsnämnden. Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes bland annat sanktionsavgifter utebliven registrering.

Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera företaget hos kontrollmyndigheten betraktas som en allvarlig överträdelse.

Enligt den nya lagstiftningen beslutar Miljö- och byggnadsnämnden om en sanktionsavgift för utebliven registrering mellan 5.000 till 75.000 kronor baserat på årsomsättning.

Även ägarbyten måste anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan dessa genomförs. Utebliven anmälan om ägarbyte bidrar till en sanktionsavgift mellan 2.000 och 25.000 kronor beroende på årsomsättning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: