Egenkontroll av livsmedel

För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs det att företaget själv kontrollerar sig med ett internt kontrollprogram, ett så kallat egenkontrollprogram. Ett system för egenkontroll kan byggas upp på många sätt och den är i första hand till för företaget, inte för miljöenheten.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, (faroanalys)) ligger på företaget. Företagens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. En fungerande egenkontroll visar att den mat som företagen lagar är säker.

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelsfrågor. Ett genomtänkt system för egenkontroll innebär att verksamheten säkerstället säkra livsmedel.

I egenkontrollen ska följande ingå:

  • Uppgifter om företaget och verksamhetsbeskrivning
  • Beskrivning av de rutiner som grundförutsättningar i verksamheten
  • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i verksamheten, från inköp till servering/försäljning
  • En faroanalys där riskerna i livsmedelshanteringen kartläggs, från inköp till servering/försäljning. Vilka kritiska styrpunkter som finns i verksamheten måste också bestämmas.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: