Avgifter livsmedel

Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift för den offentliga kontrollen som genomförs av miljöenheten. Storleken på kontrollavgiften baseras på den kontrolltid som företagets verksamhet kräver. I den offentliga tillsynen ingår förutom själva inspektionen även förarbete och efterarbete som krävs av förvaltningen. Verksamheter som märker och förpackar livsmedel samt utformar märkning, menyer och presentationer får ett tillägg av kontrolltid.

Riskklassning

Kontrolltiden som livsmedelsföretagen betalar för bygger både på riskerna med hanteringen, omfattningen och den erfarenhet miljöenheten får av hur verksamheten sköts. Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket där vissa förutbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng.

Beroende på verksamhetens omfattning och om känsliga grupper serveras, så som barn under fem år, äldre personer och allergiker, hamnar verksamheterna i en av åtta olika riskklasser. Riskklassningen och en erfarenhetsklassning där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen avgör vilken den årliga kontrolltiden ska bli.

Om företaget under året visar sig ha en bra egenkontroll, god hantering av maten och få avvikelser vid inspektionen så kan antalet kontrolltimmar sänkas till nästa år. Om företaget däremot sköter sig sämre kan antalet kontrolltimmar komma att fördubblas till nästa år.

Avgifter

Vid registrering av livsmedelsföretag tas en avgift ut för handläggandet enligt fastställd timtaxa av kommunfullmäktige.

Den årliga avgiften ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten den 1 januari för det år som avgiften gäller.

Extra kontroller som måste göras på grund av brister i verksamheten debiteras extra efter en fastställd timtaxa. Det gäller även uppföljande provtagning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: