Folköl, E-cigaretter och receptfria läkemedel

För att få sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. Du måste även betala en tillsynsavgift och ha ett egenkontrollprogram.

Från och med den 1 juli 2019 gäller ny lag om tobak och liknande produkter. Här kan du läsa mer om den nya tobakslagen. Pdf, 222.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Lomma kommun. Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i och skicka in blanketten. När du skickar in blanketten ska du också fylla i och skicka in ett så kallat egenkontrollprogram.

Om butiken byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl ska det också anmälas till kommunen. Rätten att sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet eller upphörandet av försäljningen så att rätt person får fakturan för tillsynsavgiften.

Definition folköl

Öl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt. Öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 procent kallas folköl.

E-cigaretter

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till kommunen. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel måste göras till Läkemedelsverket innan försäljning får påbörjas. Ett egenkontrollprogram ska även göras för försäljningsstället.

Det är kommunens ansvar att kontrollera försäljningsstället och för detta tas en avgift ut.

Aktuella avgifter

  • Försäljning av folköl: 2 000 kr
  • Försäljning av E-cigaretter: 2 000 kr
  • Försäljning av receptfria läkemedel: 2 000 kr
  • Försäljning av E-cigaretter och folköl: 3 000 kr
  • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3 000 kr
  • Försäljning av E-cigarett och receptfria läkemedel: 3 000 kr
  • Försäljning av E-cigarett, folköl och receptfria läkemedel: 3 500 kr

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram innebär att du som butiksägare/restaurangägare ska ta fram och skriva ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga, men även hur butiken/serveringsstället i övrigt arbetar för att följa lagen.

Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen. Det går bra att själv ta fram ett program som uppfyller de riktlinjer som Statens folkhälsoinstitut tagit fram, vilket många av de större butikskedjorna gjort. Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning av folköl, e-cigarett och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel.

Kontaktuppgifter

Sofia Palmkvist

Tillståndshandläggare

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Senast uppdaterad: