Tillstånd, regler och tillsyn

För flera verksamheter krävs att du söker tillstånd eller anmäler till kommunen. För vissa verksamheter krävs också att du som företagare gör olika kontroller och besiktningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Lomma kommun. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet utförs av miljö- och byggavdelningen som tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämnden

Ansvarar för frågor gällande byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat. Denna verksamhet utförs av mark- och exploateringsenheten samt tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Frågor som rör mark- och exploatering samt detaljplanering ansvarar kommunstyrelsen för. Denna verksamhet utförs av planeringsenheten och mark- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Socialnämnden

Ansvarar för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av tobak, e-cigaretter, folköl och läkemedel.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: