Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2022-05-22
Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill komplettera vårt team. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad och helgtjänstgöring ingår.Just nu söker vi dig/er som är intresserade av att arbeta som timanställd hos oss inom särskild boende, korttidsenhet och hemsjukvård. Dagtid, kvällstid och natt.Vi erbjuder dig en trevlig stimulerande arbetsplats med strävan efter hög kvalitet.
3012544B-7E50-49DB-B49E-E408288817EC
Sista ansökningsdag: 2022-05-23
Kom och arbeta i Sveriges bästa boendekommun 2020. Just nu planerar vi ett nytt kommunhus och en helt ny gymnasieskola, blandade attraktiva bostadskvarter och nya tågstationer i Alnarp och Flädie. Är du den projektledare som kan ta oss i mål och driva resan till en ännu mer hållbar och attraktiv kommun. Vår ambitionsnivå är hög.Som byggprojektledare tillhör du projektenheten på Teknik och fastighetsavdelningen som är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans med dina kollegor får du arbeta aktivt med genomförande av byggprojekt i Lomma kommun, i såväl tidiga skeden som vid byggnation. Vi kommer att ta oss an utmaningar som nytt kommunhus, gymnasieskola, idrottshall samt flera kommande projekt.Du kommer att driva och genomföra byggprojekt och utredningar i nära samarbete med kollegor både inom och utanför förvaltningen samt med myndigheter, byggaktörer och konsulter. Du är med under projektprocessen, från strategiska frågor till driftöverlämningar, vilket ger dig den fantastiska möjligheten att följa projekt från ett tidigt stadie till fysiskt färdigställande. Ditt arbete omfattas således av förstudier, upprättande av förfrågningsunderlag och upphandlingar av entreprenader och konsulttjänster. Du kommer att agera beställare och kravställare gentemot externa leverantörer, ta fram kalkyler, göra ekonomisk uppföljning och driva utredningar.Lomma kommun är en mindre kommun vilket innebär att det är nära till beslut och att du som medarbetare har stor möjlighet att vara med och påverka. Kommunen har ett starkt utvecklingsfokus, höga ambitioner och strävar efter att vara ett föredöme inom samhällsbyggnadsutveckling.
4A88D084-0BF6-4B40-B760-B41AC8B0461F
Sista ansökningsdag: 2022-05-25
Som mobiliseringssamordnare vid teknik- och fastighetsavdelningen kommer du arbeta med att ta fram en utredning för hur kommunen kan arbeta med enhetlig samordning kring kommunens egna fordon. Arbetsuppgiften innebär att du kommer ha kontakt med kommunens samtliga förvaltningar för att utreda behov samt befintlig fordonspark och sedan analysera detta ur ett miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv utifrån vår resepolicy samt vår energi- och klimatplan. Du kommer också i utredningen arbeta med att ta fram förslag på hur samordningen i praktiken kan fungera för att optimal hantering från det att ett fordon anskaffas, hur körjournaler hanteras, hur struktur kring service samt besiktning kan se ut till att avskaffning av fordon sker.Du förväntas ta ett stort eget ansvar inom ditt arbetsområde och är med och bidrar till samhällsbyggnadsförvaltningens spännande utvecklingsarbete och goda arbetsklimat.
4883695B-D976-4B28-9C78-57F4B0881582
Sista ansökningsdag: 2022-05-27
Erfaren, lyhörd och öppensinnad stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande arbete som stödassistent i en gruppbostad med 5 till 6 boende. Våra gruppbostäder finns både i Lomma och Bjärred. Tjänsten är en heltidstjänst. Du ska vara driven i att verka för att skapa en omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med olika funktionsnedsättningar. Den enskilde ska få pedagogiskt stöd för att vara delaktig i sitt eget liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett utvecklande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att du som medledare samverkar väl med andra, kollegor, den enskildes nätverk samt andra professioner.Stödassistentens främsta uppgift är att i samråd med den boende, pedagogiskt planera och utforma individuellt anpassar stöd, service och omsorg för att brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor. Att vara stödassistent hos oss innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din egen yrkesroll såväl i verksamhetsutveckling. Vi förväntar oss att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang tillsammans med dina kollegor för brukaren.
C5EA682A-A248-42B6-8902-24BFD1F85E50
Sista ansökningsdag: 2022-05-29
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du får också arbeta i nya lokaler som vi är väldigt stolta över. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
73CAC61A-3495-48F9-A278-8C7A9670D5AF
Sista ansökningsdag: 2022-05-29
Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta och spännande utveckling av fritidshemsverksamheten F-3. Som lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss arbetar du i samverkan med lärare, håller i rastaktiviteter samt planerar, genomför och utvärderar fritidshemsverksamhet tillsammans med dina kollegor. I tjänsten ingår ansvar för undervisning i fritidshemsverksamhet samt samverkan med grundskollärare
D7C83EF7-78FB-45B5-B406-06C61B1DD6A1
Sista ansökningsdag: 2022-05-30
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Helgtjänstgöring ingår.Vi söker:- Kväll och natt- Dagtid säbo
54A5E92E-6E6B-424C-9CC0-6B146C7D78BC
Tjänst: Vaktmästare
Sista ansökningsdag: 2022-05-31
Ditt uppdrag är att arbeta med reparations- och underhållsarbete inklusive grönytor på fritidsanläggningar, till exempel idrottsplatser och idrottshallar. Du ska planera och genomföra arbetet tillsammans med övriga medarbetare. Du kommer att ha mycket kontakter med kommunens föreningar. Du kommer att vara med och stötta arrangemang och verksamheter inom kultur och fritid. Tjänsten kan innebära arbete på kvällar och helger.
C311EAF6-BBEE-449B-A5C0-4780C0A4A2DE
Sista ansökningsdag: 2022-05-31
Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar?Just nu bemannar vi upp inför sommaren och söker dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker dig som vill arbeta hos oss och göra skillnad inom vård och omsorg i Lomma kommun.Vård och omsorg består av särskilt boende, hemtjänst, korttidsenheten samt LSS-boende.Tillsammans gör vi skillnad!
3AD37EC3-E9B7-484B-8D70-D417F2AE05AE
Sista ansökningsdag: 2022-06-02
Vi söker nu timanställda fritidsassistenter för bemanning främst på kvällstid på fredagar och lördagar 17:00-24:00 men även vardagkvällar 18:00-21:30. Vi ser gärna att du vill arbeta var tredje helg för att bli en del i ett arbetslag.Du kommer att arbeta på fritidsgården Centralen i Lomma och Stationen 2.0 i Bjärred. Våra fritidsgårdar i Lomma och Bjärred ligger centralt med goda kommunikationer. Vår fritidsgårdarna har en öppen ungdomsverksamhet på kvällstid för13 - 18-åringar. Fritidsgårdarna är en arena för unga människors växande och välmående där besökarna får möjlighet att ta del av ett icke formellt lärande. Aktiviteter skapas i hög utsträckning tillsammans med och av ungdomarna där din roll är att stötta och inspirera utefter metoder i inflytande och delaktighetsprocesser. Som fritidsledare i den öppna ungdomsverksamheten planerar och genomför du fritidsverksamhet i öppen verksamhet och uppsökande verksamhet tillsammans med ungdomar och kollegor.Du ska kunna etablera kontakt med ungdomarna samt visa förmåga att verka i enlighet med verksamhetens värdegrund.
EF78D9BA-F611-485B-8F31-B75A71EBFB2D
Sista ansökningsdag: 2022-06-03
Du arbetar pedagogiskt och kreativt utifrån etablerade arbetssätt för att individanpassa stödet till deltagarna. Du arbetar för att främja ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet för deltagarna. Tillsammans sätter vi individens behov i centrum. I arbetet ingår kontaktmannaskap, social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter. Vi dokumenterar i Lifecare och tillämpar IBIC som arbetssätt. Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med personer inom funktionsstödsområdet. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt individfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du träffar i din roll.
B051534F-5DF1-4338-A89D-ED42629E7980
Sista ansökningsdag: 2022-06-06
På Pilängskolan strävar vi efter att ständigt utveckla vår verksamhet. Vi vet att barn som är trygga, har tillit till sig själv och har en god social kompetens, får tillgång till alla sina inre resurser. Vi ställer stora krav på oss själva där bl.a. arbete med kooperativt lärande, rörelsens betydelse, digitalt lärande och hållbar utveckling finns på agendan inför nästa läsår.Samarbete mellan yrkesgrupper och över gränser i organisationen, leder till en flexibilitet där alla lärargruppernas kompetenser används på ett utvecklande sätt.Vi har ett viktigt uppdrag som vi tar på största allvar. Verksamheten däremot ska genomföras med mycket lust, glädje, värme, skratt och humor. Pilängskolans personal vet att ett gott skratt och en omtanke om varandra, ger våra elever en riktigt bra utbildning och en god omsorg.Tjänster är en semesteranställning.
E100BD45-72B5-4D48-86A0-6A8920EEA54A
Sista ansökningsdag: 2022-06-06
Vi söker nu en ny grundskollärarkollega till vår F-3 verksamhet med runt 230 elever och 30 arbetskamrater. Hos oss är den psykosociala arbetsmiljön prioriterad för både vuxna och barn. Genom ett tydligt fokus på viktiga värden som trygghet, samarbete och vi-känsla skapar vi en kreativ arbetsglädje för både medarbetarna och eleverna. Vårt fokus skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling där vardagen blir något man ser fram emot. Du kommer att få samarbeta med kompetenta behöriga kollegor som vill mycket och sällan lutar sig tillbaka. Under läsåret 21-22 har vi lagt extra fokus på att arbeta med språk och kommunikation vilket har genomsyrat såväl värdegrundsarbetet som undervisningsmetoder.
A9DC8533-BEE6-4F61-BF82-87E4502B534A
Sista ansökningsdag: 2022-06-06
Arbetsuppgifterna är uppdelade i tre huvuddelar. En del handlar om att specialpedagogiskt arbeta med elever. En annan del handlar om att tillsammans med rektor, leda ett team av speciallärare, resurslärare och elevassistenter. Vi ska under hösten utveckla ett nytt, centralt stödteam i egna lokaler på skolan. Vi behöver den specialpedagogiska kompetensen på skolan och du ska se det som givande, utmanande och utvecklande och vara med och skapa något nytt.Den tredje och sista delen av uppdraget är att bistå rektor i skolans övergripande arbete. Du kommer att få ett visst personalansvar riktat mot framförallt årskurs 4-6.Tjänstens omfattning är 100%. 50% är riktad mot ledningsarbete, dels som biträdande rektor och dels som specialpedagog. 50 % är arbete med elever. Uppdelningen på de 50% som ledare kan variera över tid utifrån behov.Tillsammans med övriga grundskolor arbetar vi för ett gemensamt tänk kring kvalitet, elevhälsa och mer övergripande stödstrukturer för att ge våra elever i Lomma kommun det allra bästa.
9837BF0B-B711-4198-92F1-851E640C64DE