Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2021-05-23
Socialförvaltningen i Lomma kommun befinner sig i en förändringsresa med siktet inställt på att verka för utveckling, medledaransvar och sträva efter att vara en modern Socialförvaltning i framkant. För att klara detta behöver vi engagerade och yrkesstolta medarbetare på alla våra olika funktioner. Vi önskar att rätt händer och rätt ögon ska syssla med rätt saker från start och därför söker vi Dig som vill arbeta som stödassistent inom daglig verksamhet. Att arbeta som stödassistent inom daglig verksamhet syftar till att ge en meningsfull sysselsättning utifrån förmåga och individuella behov hos deltagarna. Arbetet bygger på tydliggörande pedagogik och lyhördhet för de enskildas intressen och möjligheter. I övrigt innebär arbetet att utföra de arbetsuppgifter som åligger stödassistent såsom att planera, handleda, medverka i och utveckla aktiviteter för deltagarna på verksamheten. Förhållningsättet bygger på ett mycket strukturerat arbetssätt i nära samarbete med kollegorna på enheten. Schemalagd arbetstid måndag - fredag, dagtid. Vi ser utmaningarna vi antar dem och vi gör resan tillsammans.
13201B91-55D8-4881-AB64-CEEA6A3AFBB4
Sista ansökningsdag: 2021-05-23
Kulturskolan är en del av Lomma kommuns kultur- och fritidsverksamhet. Organisatoriskt tillhör man förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid med totalt ca 850 medarbetare. Kulturskolans bemanning utgörs av kulturskolechef och 23 lärare. Kulturskolan har cirka 900 elever och verksamheten bedrivs i både Bjärred och Lomma. Verksamheten består av musik, drama,film, dans och bild.Du kommer att undervisa barn och ungdomar, både enskilt och i mindre grupp, på fiol samt leda stråkorkester. Undervisningen är förlagd till tisdagar. Helgarbete förekommer.
2B927304-865F-479E-9845-4305236F20F5
Sista ansökningsdag: 2021-05-27
Öppenvården är en växande organisation som satsar på förebyggande arbete och tvärsamverkan med andra relevanta aktörer. Vi söker nu en ungdomsbehandlare för ett vikariat under ett år då en av våra behandlare ska vara föräldraledig. Som ungdomsbehandlare sker arbetet gentemot målgruppen barn, unga och deras familjer med behov av stöd och insatser p g a relationsproblematik, bristande omsorgsförmåga och beteendeproblematik. Innehållet i behandlingsarbetet är individuellt anpassat utifrån barnets/ungdomens behov och formas tillsammans med barnen, ungdomarna och deras föräldrar utifrån uppdraget. Vi har ett teambaserat arbetssätt, vilket innebär att vi ofta är två behandlare inkopplade i ärendet. Du arbetar på uppdrag av uppföljningsansvariga socionomer som du har ett nära samarbete med. Samverkan med skola, psykiatri och andra aktörer i ungdomens nätverk är en viktig grundpelare i vårt arbete. Arbetet som behandlare hos oss bedrivs utifrån evidensbaserade metoder och beprövade erfarenheter. Dokumentationen sker i Journal Digital. Du kommer att få ambitiösa och engagerade kollegor och ledarskapet har en tillitsbaserad grund. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet, varför extern handledning erhålles kontinuerligt.
9415D482-0265-456E-A5C8-6E643B431618
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Vi erbjuder ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete med trevliga kollegor i en trivsam arbetsmiljö där patienten och teamet är i fokus. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar du med att bedöma och utföra medicinska behandlingar samt specifika omvårdnadsinsatser. Du arbetar nära omvårdnadspersonal och handleder dem i enklare medicinska arbetsuppgifter samt delegerar vid behov. Du har också ett nära samarbete med ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Vi söker semestervikarier under perioden juni till augusti. Tjänstgöring, främst dagtid måndag-fredag, helg- och kvällsturer förekommer eventuellt möjlighet till nattjänstgöring efter överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 100% eller enligt överenskommelse. Vid semesterperiodens slut finns eventuellt möjlighet till förlängning av vikariat.Som ny sjuksköterska i Lomma kommun erbjuder vid 1-2 veckors introduktion för att du på ett bra sätt skall komma in i vårt team och bli trygg i din roll.
89F05616-2C88-4A91-BBC7-45459F1B885D
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa?Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill komplettera vårt team. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad och helgtjänstgöring ingår.Just nu söker vi dig/er som är intresserad av tjänstgöring kvällar och dagtid.Vi erbjuder både tillsvidareanställning och vikariat.
E2D008BF-DB3A-44D0-B3DA-61D07704FA5B
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Vi söker dig som vill arbeta som HSL-undersköterska på enheten för Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg i Lomma kommun under sommaren. Tjänst kommer att vara placerad i både Lomma och Bjärred hemsjukvård.Du kommer att arbeta som timvikarie, i direkt anslutning till våra sjuksköterskor främst inom hemsjukvården men även på särskilt boende och korttidsenhet. Du utför uppgifter utifrån delegering av sjuksköterska. Exempel på arbetsuppgifter kan bl. a. vara såromläggning, provtagning, injektioner och dosettdelning.Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, omvårdnadspersonal samt arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Dokumentation sker i journalsystemet Procapita.
9E5D0ABD-CC66-49E8-8484-D87DCB7475FA
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Som administrativ planasamordnare och nämndadministratör kommer du att stötta handläggare, planarkitekter och chefer. Arbetsuppgifterna kommer fokusera kring administration inom planprocessen, till exempel registrering, utskick och ekonomihantering samt samordning av återkommande rapporteringar och ärenden till förvaltningens nämnder. Du kommer att vara med i hela kedjan från att ärenden kommer in till det att beslut fattas. Detta förutsätter att du är noggrann och planerar för viktiga tidpunkter kopplat till ärendehantering och rapportering.Du förväntas ta ett stort eget ansvar inom ditt arbetsområde och är med och bidrar till samhällsbyggnadsförvaltningens spännande utvecklingsarbete och goda arbetsklimat.
AB841FCD-B21A-4BF2-89B1-E608EF42981E
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta och spännande utveckling av fritidshemsverksamheten F-3. Som Lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss arbetar du i samverkan med lärare, håller i rastaktiviteter samt planerar, genomför och utvärderar fritidshemsverksamhet tillsammans med goa' kollegor.I tjänsten ingår ansvar för undervisning i fritidshemsverksamhet samt samverkan med grundlärare.Löddenäskolans vision:En hälsofrämjande skola för alla, som skapar grund för livslångt lärande. En kreativ miljö som genomsyras av delaktighet, omtanke och framtidstro.Hit ska eleverna komma för att de trivs och för att de tycker att det är spännande och kul att lära sig nya saker. Är det ett mål och en resa du vill dela med oss?
477FE947-E3FF-4A76-89CE-966C3478B3A8
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Du kommer att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget åk 4 - 5 arbeta med:- Mentorskap- Att planera och genomföra undervisning i svenska och samhällsorienterade ämnen- Att ha utvecklingssamtal- Att vara delaktig under utvecklingstid och arbetslagsmöten- Att kunna hålla en god föräldrakontakt
104C1241-E676-4C37-8F3A-5B0E80932663
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa?Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill komplettera vårt team. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad och helgtjänstgöring ingår.Just nu söker vi dig/er som är intresserad av tjänstgöring- Korttidsenheten - Nattjänst Vi erbjuder både tillsvidareanställning och vikariat.
004247E0-F708-4F34-A983-E091318AC2A9
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Du kommer att vara en av oss inom planeringsavdelningen och den miljöstrategiska enheten som självständigt, såväl som i olika grupper arbetar för en hållbar framtid genom samverkan, projekt, strategier och utredningar. Vi rör oss brett mellan sektorer och ämnesfält inom fysisk planering; exploatering; utveckling, skydd och skötsel av natur; klimat- och energifrågor; klimatanpassning samt havs- och vattenfrågor. Vardagen består av såväl spets som bredd och genom forsknings- och utvecklingsprojekt vill vi föra frågorna framåt, förbi det konventionella. Detta sker i nära samverkan med den politiska ledningen, medborgare, verksamheter, universitet och högskola, samverkansorgan och andra aktörer. Aktuella arbetsuppgifter kan vara implementering och utveckling av miljömål och andra strategier inom miljöområdet, utveckling av vår miljö- och naturkommunikation, projektutveckling, projektansökningar och projektledarskap, aktivt deltagande i fysisk planering såväl som miljökompensationsarbete. Du deltar också i ett generellt utvecklingsarbete för att driva frågorna framåt. Då vi är en mindre kommun är rollen förhållandevis bred. Det är också nära till beslut och du har som medarbetare stor möjlighet att vara med och påverka den faktiska utvecklingen. Du behöver tycka om att arbeta brett och ha många bollar i luften, för att trivas och komma till din rätt i rollen.Tjänsten innebär även att i flera sammanhang representera det strategiska miljöarbetet. Du kommer att arbeta nära politiken och behöver, för att lyckas och trivas med uppdraget, värdesätta den politiska dimensionen av arbetet.
9A21598C-A52A-49B4-BC52-1F1D595D02C3
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Du kommer att vara en av oss inom planeringsavdelningen och den miljöstrategiska enheten som självständigt, såväl som i olika grupper arbetar för en hållbar framtid genom samverkan, projekt, strategier och utredningar. Vi rör oss brett mellan sektorer och ämnesfält inom fysisk planering; exploatering; utveckling, skydd och skötsel av natur; klimat- och energifrågor; klimatanpassning samt havs- och vattenfrågor. Vardagen består av såväl spets som bredd och genom forsknings- och utvecklingsprojekt vill vi föra frågorna framåt, förbi det konventionella. Detta sker i nära samverkan med den politiska ledningen, medborgare, verksamheter, universitet och högskola, samverkansorgan och andra aktörer. Aktuella arbetsuppgifter kan vara implementering och utveckling av energi- och klimatarbetet och andra strategier inom miljöområdet, utveckling av vår miljö- och naturkommunikation, skydd och skötsel av natur, aktivt deltagande i fysisk planering såväl som miljökompensationsarbete. Du deltar också i ett generellt utvecklingsarbete för att driva frågorna framåt. Då vi är en mindre kommun är rollen bred. Det är också nära till beslut och du har som medarbetare stor möjlighet att vara med och påverka den faktiska utvecklingen. Du behöver tycka om att arbeta brett och ha många bollar i luften, för att trivas och komma till din rätt i rollen.Tjänsten innebär även att i flera sammanhang representera det strategiska miljöarbetet. Du kommer att arbeta nära politiken och behöver, för att lyckas och trivas med uppdraget, värdesätta den politiska dimensionen av arbetet.
4027A201-53F5-4853-911F-565C514ABA4D
Sista ansökningsdag: 2021-07-30
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige. Är du sugen på att vara med på vår resa?Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska som vill komplettera vårt team. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad och helgtjänstgöring ingår.Just nu söker vi dig/er som är intresserade av att arbeta som timvikarie hos oss inom särskild boende, korttidsenhet och hemsjukvård. Dagtid, kvällstid och natt. Vi erbjuder dig en trevlig stimulerande arbetsplats med strävan efter hög kvalitet.
9193B5CE-9FF2-43E7-9DA2-B7BD62D428D6