Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Helgtjänstgöring ingår.Vi söker:- Leg. Sjuksköterska för tjänstgöring dagtid. Helgtjänstgöring ingår och då arbetar du även på distrikten.
D03D72DD-C3BC-468C-812A-E9D6BB7C3A03
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Din viktigaste arbetsuppgift blir att utveckla och bidra till en kvalitetssäkring för våra brukare på Jonasgården.Du kommer att ansvara för att alla våra brukare är uppdaterade i kvalitetsregistret BPSD och handleda dina kollegor i ett kvalitetshöjande arbetssätt.Du kommer också att vara med och implementera IBIC fullt ut.Du ska planera och utföra vård kring brukare, utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för brukaren. Du ska även överföra din teoretiska kunskap till praktiskt handlande till förmån för alla omkring brukaren. Du ska arbeta tätt tillsammans med HSL-teamet, där bland annat sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Du kommer att ha en handledande roll med mandat och möjlighet att påverka verksamheten. Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med möjlighet till fortbildning.
EB54D279-E60B-4FF0-8CE7-B53C647584DF
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Tillsammans i samtid för varje barns framtid - så lyder Lomma kommuns förvaltning för Utbildning, Kost, Kultur och Fritids vision. En ledstjärna för oss alla oavsett yrkeskategori och det genomsyrar allt vi gör i vårt dagliga arbete. Barnens bästa är i centrum.Med djup förankring i läroplanen och ett tillsammans skap skapar vi en förskola där vi uppmuntrar till nyfikenhet, kreativitet och mycket arbetsglädje. Att arbeta hos oss är utvecklande, tidvis arbetsamt såklart, men alltid roligt! Jag heter Eva Böttern och är rektor på Pilängens förskola som är belägen i Lomma med en härlig gård och med närhet till grönområden, bibliotek och strand. Det är tillsammans med mig och mina medarbetare du kommer att arbeta i din roll som förskollärare. Vi söker dig som har nyfikenhet, driv och vilja att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och barn. Vi arbetar processinriktat, nära och tillsammans med barnen med våra mål om att utveckla våra lärmiljöer, det digitala arbetet, hållbarhet, leken och arbetet med språk. Det är viktigt för oss att arbeta med de pedagogiska relationerna där pedagogerna är närvarande, lyssnar, förstår och agerar utifrån barnets/gruppens behov och gör barnen delaktiga i sin vistelse på förskolan. Värdegrunden och vårt bemötande står alltid i centrum.Kvalitetsarbetet är en viktig och naturlig del av vårt pedagogiska arbete och hjälper oss i utvecklingen mot målen.
10720F37-7E70-4BDA-B295-33323BCE1F24
Sista ansökningsdag: 2022-09-30
Tillsammans i samtid För varje barns framtid - så lyder Lomma kommuns förvaltning för Utbildning, Kost, Kultur och Fritids vision. En ledstjärna för oss alla oavsett yrkeskategori och det genomsyrar allt vi gör i vårt dagliga arbete. Barnens bästa är i centrum.Med djup förankring i läroplanen och ett tillsammansskap skapar vi en förskola där vi uppmuntrar till nyfikenhet, kreativitet och mycket arbetsglädje. Att arbeta hos oss är utvecklande, tidvis arbetsamt såklart, men alltid roligt! Jag heter Eva Böttern och är rektor på Pilängens förskola som är belägen i Lomma med en härlig gård och med närhet till grönområden, bibliotek och strand. Det är tillsammans med mig och mina medarbetare du kommer att arbeta i din roll som förskollärare. Vi söker dig som har nyfikenhet, driv och vilja att utveckla den undervisningen tillsammans med kollegor och barn. Vi arbetar processinriktat, nära och tillsammans med barnen med våra mål om att utveckla våra lärmiljöer, det digitala arbetet, hållbarhet, leken och arbetet med språk. Det är viktigt för oss att arbeta med de pedagogiska relationerna där pedagogerna är närvarande, lyssnar, förstår och agerar utifrån barnets/gruppens behov och gör barnen delaktiga i sin vistelse på förskolan. Värdegrunden och vårt bemötande står alltid i centrum.Kvalitetsarbetet är en viktig och naturlig del av vårt pedagogiska arbete och hjälper oss i utvecklingen mot målen.
70E44C74-A756-46E9-88EF-FB761B27CFD8
Sista ansökningsdag: 2022-10-02
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Pilängskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du får också arbeta i nya lokaler som vi är väldigt stolta över. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
EF4732FF-DA7A-4038-95F7-76F187140359
Sista ansökningsdag: 2022-10-03
Tjänsterna är på 1-2 årsgrupper och på avdelningarna kommer du tillsammans med förskollärare och barnskötare ge barnen en trygg, rolig och utvecklande miljö. Personalen har inflytande över den dagliga verksamheten och planerar den efter barnens behov och intressen.
CD89863A-16B6-4551-B6CA-3334A6207905
Sista ansökningsdag: 2022-10-09
Smultrongården är en förskola i Lomma kommun. Enheten består av 5 olika avdelningar där 4 olika verksamheter samsas om platsen. Med en lummig gård och närhet till hav och naturområden är det lätt att förflytta sig till olika miljöer och upplevelser.Vår OB verksamhet finns tillgänglig vid behov, på kvällar mellan 17.00-21.00 och på helgermellan 6.30 -21.00. Vi söker dig som kan variera tider och arbeta upp till 10 timmar/vecka.Vi söker nu dig, som med kunskaper och erfarenhet kring barn kan arbeta i vår OB omsorg. Att arbeta i den innebär att du med varmt hjärta och lekfullt sinne kan göra verksamheten för barn på kvällar och helger rolig, lite spännande, mysig och lärorik för barnen.
CE8B8911-84FA-4EE6-9F4F-01E6C3F0CF40
Sista ansökningsdag: 2022-10-09
I rollen som kvalitetsstrateg arbetar du med det systematiska kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen. I ditt uppdrag ingår planering, kartläggning, utveckling, samordning, analys och uppföljning av arbetet inom avdelningen. Du samlar in information, sammanställer rapporter och assisterar chefer administrativt och praktiskt i utvecklingsarbetet. Dina arbetsuppgifter planeras och följs upp tillsammans med din avdelningschef, som har mandat att justera uppdraget i enlighet med verksamhetens behov. Du kommer att vara den på avdelningen som tar fram, upprätthåller och utvecklar nya rutiner för våra kvalitetsledningsprocesser och intern kontrollarbete på ett sätt som väver samman politikens målsättningar, kvalitet och våra resurser. Det innebär till exempel metodutveckling, uppföljning, genomförandet av brukarundersökningar och insamling av underlag till nationella kvalitetsmätningar där du förväntas bidra med analys av resultat och komma med förslag till förbättringsåtgärder. Rollen som kvalitetsstrateg innefattar även ansvar för att säkerställa att de lagar och föreskrifter som styr vårt arbete får en central roll i såväl introduktionsprocessen som i det dagliga arbetet.Arbetsuppgifterna i rollen styrs mycket av behovet inom hela avdelningen och präglas av en hög grad av samverkan med avdelningschef och enhetschefer för att utveckla verksamheten. Uppgifterna kan exempelvis vara allt från stöd i implementering och upprätthållande av arbetssätt och metoder till att ta fram en handlingsplan för att åtgärda brister som uppmärksammats efter en inventering. Du kommer att ha samverkan med övriga Kvalitetsstrateger i förvaltningen.
410C45A1-A635-46EE-97CB-5507A5F1DA19
Sista ansökningsdag: 2022-10-10
Ditt uppdrag är att leda och utveckla kulturskolans verksamhet. Detta gör du med ett perspektiv där eleven är i fokus. Du tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang och är lojal mot de mål som gäller för verksamheten. I ditt uppdrag ingår att driva kulturskolans pedagogiska och konstnärliga utveckling och du stödjer medarbetarna på ett positivt sätt i utvecklings- och förändringsarbete.Du ingår också i ledningsgruppen för Kultur- och fritid där du bidrar till helheten och samarbete mellan avdelningens olika verksamheter. Kultur och fritid ingår i förvaltningen för Utbildning, kost, kultur och fritid. Du skall ha förståelse för, och intresse av, att arbeta i en politiskt styrd organisation.
70422C43-74BC-4FC5-BD57-DA22B1403523
Sista ansökningsdag: 2022-10-16
Vi söker dig som vill arbeta med avgiftshandläggning, ekonomi och administration. Som avgiftshandläggare kommer du i huvudsak att arbeta i vårt datasystem Procapita med att avgiftsberäkna och handlägga avgifter för de som har beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen. Du får in underlag och fattar beslut om olika avgifter och skapar fakturor för utskick. Du granskar, konterar och kvitterar samt i viss mån attesterar fakturor i vårt ekonomisystem Agresso. I arbetet ingår att ha kontakt med kommuninvånare och kollegor inom våra verksamheter för att säkerställa att vi tar ut rätt avgifter samt att bemöta frågor om kostnader och fakturor. Arbetet innebär hög grad av medledarskap för sitt uppdrag samt ett nära samarbete och samordning med andra professioner. Våra medarbetare medverkar även aktivt i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Tjänsten ingår i enheten Myndighet HVO som består av ytterligare sju biståndshandläggare. Enheten har en härlig sammanhållning och värnar aktivt om varandras arbetsmiljö.
39AFD385-0D6B-4CDC-AAF8-FC240F92F1FF
Sista ansökningsdag: 2022-10-16
Socialförvaltningen i Lomma kommun befinner sig i en förändringsresa med siktet inställt på att verka för att vara en modern Socialförvaltning i framkant med tydligt fokus på utveckling och medledaransvar. För att klara detta behöver vi engagerade och yrkesstolta medarbetare på alla våra olika funktioner.Du arbetar pedagogiskt och kreativt utifrån etablerade arbetssätt för att individanpassa stödet till de boende. Du arbetar för att främja ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet för de boende. Tillsammans sätter vi individens behov i centrum. I arbetet ingår kontaktmannaskap, social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter. Vi dokumenterar i Lifecare och tillämpar IBIC som arbetssätt. Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med personer inom funktionsstödsområdet. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt individfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du träffar i din roll. Arbetet är förlagt i verksamheten både dagar, kvällar och i vissa fall nätter, vardagar och helger.
CC636543-D571-479C-BA75-1889F4A7042A
Sista ansökningsdag: 2022-10-16
Socialförvaltningen i Lomma kommun befinner sig i en förändringsresa med siktet inställt på att verka för att vara en modern Socialförvaltning i framkant med tydligt fokus på utveckling och medledaransvar. För att klara detta behöver vi engagerade och yrkesstolta medarbetare på alla våra olika funktioner.Vi söker en erfaren och lyhörd samordnande stödpedagog till en helt ny gruppbostad inom Lomma kommuns funktionsstöd. Öppnandet av en ny gruppbostad ligger i linje med de utökade behoven som finns i kommunen. I detta arbete finns det en tydlig ambition att den förändringsprocess som Socialförvaltningen som helhet och avdelningen för funktionsstöd i synnerhet befinner sig i, vilket innebär ett ännu större fokus på individerna vi arbetar för och professionalitet i uppdraget. Som samordnande stödpedagog har du ett utökat mandat i att leda och fördela det verksamhetsnära arbetet på respektive enhet. Tillsammans med kollegor säkerställer du arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation i verksamheten. Som samordnande stödpedagog är du en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet, utveckling och självständighet. Du är även en resurs för att söka och inhämta samt sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten. Du ska vara ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska lösningar och metoder. Yrket kräver att du på ett ödmjukt sätt med boendefokus kan skapa en god struktur och sammanhang för våra boende samt samverka med dennes nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners.Som samordnande stödpedagog har du en ledarroll vilket innebär att du på uppdrag av enhetschef handleder, kommunicerar och tydliggör det pedagogiska och administrativa arbetet som förekommer utifrån givna mål och direktiv. Du kommer att ha uppdrag för personal och verksamhetsplanering. Arbetet är förlagt i verksamheten både dagar och kvällar, måndag till fredag. Utöver detta ska du:Säkerställa att insatser som står i brukarens genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas vid behov. Skapa värde genom att bemöta boendens professionellt, kommunicera med respekt för boendens självbestämmande och personliga integritet samt arbeta med tydliggörande pedagogik. Samverka i att enskilt eller medverka till kontakter och möten som är relevanta för brukaren.
05334A6A-37BA-42F9-B892-13A599C93B9F
Sista ansökningsdag: 2022-10-16
Är du vår nya kollega?Så roligt att just du läser detta. Är du en engagerad, erfaren person med speciallärarutbildning, som vill vara med och påverka framtiden för våra elever på Alfredshällskolan? Är du seriös, samtidigt som du med humor kan uttrycka och se det roliga i vardagens små händelser? Är du bra på att möta elever, kollegor och vårdnadshavare och bygga förtroendefulla relationer? Tycker du att arbetslivet ska vara mer än en grå vardag?Då kan det vara just dig vi söker!Elevhälsoarbetet är en oerhört viktig del av en skolans verksamhet. Du ska brinna för vårt gemensamma arbete med att se till att varje elev lyckas. Varje individ är unik och med vår gemensamma kompetens, så ska våra elever se tillbaka på sin skolgång med värme och positiva minnen. Varje dag är viktig och det vi gör här och nu gör skillnad för våra elever.Vi har påbörjat utvecklingen av ett nytt, centralt stödteam i egna lokaler på skolan. Vi behöver en ny speciallärare som ser det som givande, utmanande och utvecklande och vara med och skapa något nytt.Vi ska utveckla vår lärmiljö för att på bästa sätt kunna möta alla våra elever. I din roll som speciallärare arbetar du framförallt direkt med elever eller elevgrupperingar.Tillsammans med rektor, biträdande rektor, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och logoped är du en del av skolans elevhälsoteam vars främsta fokus är det främjande och förebyggande arbetet.
D4B8B296-E161-42B6-9679-F98F838BEB2C
Sista ansökningsdag: 2022-10-31
Din viktigaste arbetsuppgift blir att utveckla och bidra till en kvalitetssäkring för våra brukare på Strandängsgatan.Du kommer att ansvara för att alla våra brukare är uppdaterade i kvalitetsregistret BPSD och handleda dina kollegor i ett kvalitetshöjande arbetssätt.Du kommer också att vara med och implementera IBIC fullt ut.Du ska planera och utföra vård kring brukare, utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för brukaren. Du ska även överföra din teoretiska kunskap till praktiskt handlande till förmån för alla omkring brukaren. Du ska arbeta tätt tillsammans med HSL-teamet, där bland annat sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Du kommer att ha en handledande roll med mandat och möjlighet att påverka verksamheten. Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med möjlighet till fortbildning.
AA1D87D4-942B-41EF-AECA-B0AEA6D66FB2
Sista ansökningsdag: 2022-10-31
Hos oss arbetar du heltid på vardagar med flexibla arbetstider utifrån verksamhetsbehoven. Du kommer:- ha nära samarbete med enhetschef som kommer tilldela dig olika uppdrag. - handleda våra specialistundersköterskor och ha en framträdande arbetsledanderoll på boendets Operativa Team (OPT) tillsammans med enhetschef och specialistundersköterskor. - ingå i dagliga pulsmöten med boendets personal samt ingå i Multiprofessionella teamet tillsammans med specialistundersköterskor, kontaktpersoner, sjukgymnast/arbetsterapeut och sjuksköterskor.- vara kommunikationsambassadör i samverkan med kommunikationsavdelningen i syfte att bidra till vår profil blir representerad. - utreda och föreslå åtgärder i avvikelser och synpunkter.- ansvara för att sammankalla och vara utvecklingsansvarig för undersköterskornas olika ombud-och ansvarsområden- starta upp boenderåd där du är sammankallande och utvecklingsansvarig. - ha nära kontakt med närstående.- ansvara för inflyttningsprocessen för brukare och avflyttningsprocessen för närstående.- få uppdrag att ta fram olika underlag för analys och utveckling- följa upp följsamheten i rutiner, social dokumentation, verksamhetssystem m m- Utbildare- Ersätta samordnare vid ledighet
3B145D08-1881-45B8-9BF6-25937FB11D3C

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: