Inspiration inom fysisk och mental hälsa

Inspirationsföreläsning inom fysisk och mental hälsa

Genom teori, egenreflektion, dialog med varandra och ett par praktiska övningar får medarbetare inspiration om fysisk och mental hälsa.

Hur kan du skapa mer rörelse och återhämtning under din arbetsdag? EU-projektet PEPP erbjuder 90 minuter inspiration om fysisk och mental hälsa med Stina Dahan, sjukgymnast och ICF-coach.

En av aktiviteterna i PEPPs program för Engagerat medarbetarskap är en praktisk aktivitet med fokus på rörelse och återhämtning under arbetsdagen där medarbetare får inspiration om fysisk och mental hälsa. Aktiviteten handlar om hur vi kan skapa mer fysisk aktivitet och/eller mental återhämtning i vår vardag. Genom teori, egenreflektion, dialog med varandra och ett par praktiska övningar bidrar denna aktivitet till att öka medarbetares kompetens inom hälsa, fysisk rörelse och återhämtning.

Med små medel kan jag göra mycket på egen hand

Christian Hansson, psykiatrihandledare på Eyragården i Kävlinge kommun, deltog under det första tillfället:

Det är jättebra att kommunen belyser psykisk ohälsa. Jag vill lära mig mer om betydelsen av att röra på sig och vad jag själv kan göra. Vi hade givande diskussioner och fick bra övningar som var lätta att ta till sig och anpassade för alla, oavsett förutsättningar.

Vad tar du med dig?

Vikten av att satsa på min egen hälsa och att jag behöver bli medveten om vad jag själv kan göra saker för att förebygga fysisk hälsa och mentalt välbefinnande. Det behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande, utan det är ofta enklare än vad man kanske tror. Med små medel kan jag göra mycket på egen hand, till exempel öka min rörlighet genom en ryggövning eller öva på att sitta på huk i några minuter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: