Hälsofrämjande ledarskap bidrar till välmående arbetsplatser

Kollegor som samtalar

Alla chefer i Kävlinge, Burlöv och Lomma kommun erbjuds flera aktiviteter inom vårt EU-projekt PEPP. Allt med koppling till att öka förutsättningarna för ett hälsofrämjande ledarskap och ett hållbart arbetsliv där du som medarbetare mår bra och utvecklas.

Det är jättebra att kommunen satsar på oss chefer och att vi som chefer får verktyg så att vi kan jobba bättre tillsammans med våra medarbetare, säger Muris Catak, enhetschef inom socialförvaltningen i Lomma.

Ett hälsofrämjande ledarskap är ett ledarskap som tillvaratar och möjliggör utveckling för medarbetarna och verksamheten med hållbart arbetsliv i fokus. Ett hållbart arbetsliv är ett arbetsliv som är meningsfullt, hanterbart och begripligt med god balans mellan engagemang och återhämtning. Som en del i PEPP har varje chef blivit tilldelade kompetensutvecklingsaktiviteter utifrån sina önskade behov för att utveckla sitt ledarskap. Genom föreläsningar och utbildningar inom ämnen som till exempel målstyrning, feedback, svåra samtal och coachande förhållningssätt är målet att våra chefer ska få ökade kunskaper som bidrar till god hälsa och välbefinnande på våra arbetsplatser.

Jag har jobbat många år som chef, men jag tycker att det är viktigt att fylla på och få nya infallsvinklar för att kunna utvecklas och bli en ännu bättre ledare, säger Ulrika Hjelm Clausen, enhetschef inom socialförvaltningen i Lomma.

Chefer i Lomma kommun berättar om vad de tycker att PEPP ger:

Film om ledarutvecklingsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som chef och ledare är man en nyckelperson i arbetet med att driva det hälsofrämjande förhållningssättet i en organisation framåt. En av våra chefer uttryckte det så bra i en delutvärdering av projektet:

"Att jag tycker det är roligt och att jag engagerar mig påverkar mina medarbetare. Jag kan, jag vill, jag har förutsättningar. Jag lägger grunden för mina medarbetares förutsättningar”. För mig som delprojektledare känns det riktigt bra om PEPP kan bidra till ökad samsyn och ökade kunskaper inom områden som berör och påverkar det proaktiva hälsoarbetet. En av PEPP:s förhoppningar är ju att vi genom de olika utvecklingsinsatserna ska kunna lyfta fram betydelsen av att varje chef och medarbetares insats är viktig och fyller en unik funktion för organisationen, säger Annika Norén, delprojektledare ledarskap inom PEPP.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: