Engagemang – en viktig ingrediens i ett hållbart arbetsliv

Faton Elito, Norka Cruz och Mikael Johannesson

Faton Elito, Norka Cruz och Mikael Johannesson arbetar inom fritidsverksamheten i Burlövs kommun, som är en av tre kommuner inom EU-projektet PEPP. Under föreläsningen om engagerat medarbetarskap fick de bland annat reflektera över deras Optimala ArbetsSituationen (OAS) är - vad just jag behöver för att skapa förutsättningar i mitt arbete, och för att trivas och må bra.

Att känna engagemang och delaktighet är viktigt för att det ska vara roligt, utvecklande och enkelt att arbeta tillsammans. Det leder också till att du trivs på jobbet, är motiverad i ditt arbete – och mår bättre! Engagemang leder dessutom till en mer framgångsrik organisation och ett hållbart arbetsliv, vilket är EU-projektet PEPPs övergripande mål.

Engagerat medarbetarskap är en föreläsning inom PEPP som erbjuds alla medarbetare i Kävlinge, Burlöv och Lomma. Genom korta teoripass och reflektion, såväl individuellt som i grupp, får vi grunderna i vad ett engagerat medarbetarskap är och vad det betyder för oss själva, vår arbetsplats och organisationen.

Föreläsningen syftar till att inspirera kring engagemang och hur det kan skapas, målet är att de frö som sås under föreläsningen ska få chansen att gro. Då behöver såväl individ som grupp fundera över vilken jordmån och grogrund vi vill skapa för att engagemanget ska kunna växa sig starkare, säger Heléne Weise Palmlund, projektledare från iTURN, som håller i föreläsningen.

Engagemang utifrån dina drivkrafter och behov

Föreläsningen tar avstamp i individen, där deltagarna får del av några verktyg; min Optimala ArbetsSituation (OAS), mina drivkrafter och behov.

Vi behöver först blicka inåt för att sedan ta det ut i arbetsgruppen och organisationen. Vi pratar om vilka spår vi lämnar i varandras dagliga arbetsmiljö och de facto att jag är mina kollegors arbetsmiljö. Avslutningsvis pratar vi om vikten om meningsfullhet och känslan av sammanhang (KASAM). Att som medarbetare förstå varför vi finns och förstå organisationens vision bidrar till känslan av sammanhang och leder till ett ökat engagemang, säger Heléne Weise Palmlund.

Lär känna sig själv och skapa förståelse för varandra

För Faton Elito, Norka Cruz och Mikael Johannesson, som arbetar inom fritidsverksamheten i Burlövs kommun, var det givande att tillsammans med sina kollegor diskutera hur vi är, vad vi har för behov och vad som påverkar.

Det rörde om i grytan och hjälpte till att sätta ord på ett sätt att vara. Man lär känna sig själv samtidigt som man skapar förståelse för varandra, säger Norka Cruz, fritidsledare.

Det tydliggjorde vart man står och det gav en bra verktygslåda med flera ämnen som vi borde arbeta vidare med i vårt arbetslag, säger Faton Elioti, fältsekreterare.

Ja, det var ett bra sätt att arbeta tillsammans kring hur vi är och hur vi har det. Det leder till att man lättare kan förklara för kollegor och chefen om just mina behov. Men det gav också en reflektion där man stannar upp och funderar över vad jag har för krav för att må bra och trivas, säger Mikael Johannesson, fritidsledare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: