Näringslivsprogram

Kommunstyrelsen antog i maj 2015 ett nytt näringslivsprogram för Lomma kommun. I Näringslivsprogrammet ser vi företagandet i Lomma i ett större perspektiv; man är inte enbart företagare utan även förälder, boende i kommunen med krav och önskemål på service och handel och en bra miljö. 

Våra mål med näringslivsarbetet är utifrån detta perspektivet:

  • Vår kommunala service ska öka. Vi ska ge service och arbeta effektivt med förståelse och respekt för företagarens situation och villkor.
  • Det ska vara enkelt att starta företag i Lomma kommun. Vi ska upprätthålla positionen som en av de mest företagsamma och entreprenöriella kommunerna i Sverige.
  • Vi ska tillsammans med företagarna utveckla vårt gemensamma företagsklimat.
  • Andelen företagare som upplever att det finns en självklar möjlighet att både driva företag och bo i Lomma ska öka.

För att nå ovanstående mål har vi i dialog med företagare i kommunen och samarbetspartners tagit fram fem fokusområden:

  • Skapa fler tillfällen till dialog och mötesplatser för företagarna i kommunen.
  • Arbeta för att ge bästa tänkbara service till kommunens företagare.
  • Utöka samarbetet skola/högre utbildning – näringsliv.
  • Öka synligheten och tillgängligheten inom besöksnäringen.
  • I samverkan med externa samarbetspartners och intressenter erbjuda ett större utbud med fokus på verksamhetsutveckling och företagsrelevanta arrangemang.

Läs och ladda ner hela programmet nedan under rubriken "Självservice och relaterat".

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Forsgren Högman
Senast uppdaterad: