Arbetsmarknad

Promenadstråk i Lomma

Det finns en stor bredd av branscher i Lomma kommun. Tyngdpunkten ligger på små företag med en anställd. De största branscherna är företagstjänster tillsammans med handel och service och verkstadsföretag.

Den lokala arbetsmarknaden omfattar nästan 6 200 arbetstillfällen. Störst arbetsgivare är Lomma kommun med drygt 1 400 anställda. Näst störst är Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med drygt 450 tillsvidareanställda. Inom lantbruksuniversitetet studerar också närmare 1 000 personer. Antalet kommuninvånare som förvärvsarbetar är cirka 11 000.

Lomma kommun har tillsammans med Vellinge länets lägsta arbetslöshet. Vid årsskiftet 2017/2018 var 2,1 % öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i kommunen. Motsvarande andel i Skåne var 5,1 % och i hela Sverige 4,0 %.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström
Senast uppdaterad: