Avgifter vård och omsorg

Lomma kommun tar ut avgift för hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvistelse, dagverksamhet och särskilt boende. I broschyren här nedan kan du se avgifterna och de regler som finns.

Vid beräkningen av din avgift tas hänsyn till ditt avgiftsutrymme, det vill säga din aktuella inkomst efter skatt i förhållande till din bostadskostnad och det lagstadgade förbehållsbeloppet.

När vi räknar ut din avgift, tar vi även hänsyn till andra saker. Denna beräkning kan innebära att din avgift blir lägre än tabellen nedan visar.

Din totala vård- och omsorgsavgift blir aldrig högre än maxtaxan, det vill säga 2 575 kronor per månad under 2024. Detta gäller tjänsterna trygghetslarm, service, distributionsavgift för mat i ordinärt boende, omvårdnad, ledsagning, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, dagverksamhet, hemsjukvård och hjälpmedelsabonnemang. Kostnad för varje matportion tillkommer dock.

Undrar du något utöver detta? Ta gärna kontakt med vårt kontaktcenter. Kontaktcenter når du på telefon 040-641 10 00 eller via mejl info@lomma.se.

Du hittar avgifterna här nedan.

Insatsram

Exempel på insatser

Pris

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet

360 kr/tim

Dagverksamhet

Dagverksamhet

154 kr/dygn

Distribution av mat i ordinärt boende

Distribution av mat

242 kr/månad

Hemsjukvård

Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska eller vårdbiträde

283 kr/besök

Hjälpmedelsabonnemang

Hjälpmedelsabonnemang

72 kr/månad & 350 kr/besök

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse

206 kr/tim

Ledsagarservice

Ledsagarservice

360 kr/tim

Omvårdnad 1

Hjälp med dusch, tillsyn, hushållssysslor, social tid

875 kr/tmånad

Omvårdnad 2

Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, måltider

1905 kr/månad

Omvårdnad 3/4

Hjälp med toalettbesök, förflyttning

2575 kr/månad

Service

Hjälp med inköp/ärende, tvätt, städ

424 kr/tim

Trygghetslarm

Trygghetslarm

360 kr/månad

Vård och omvårdnad i särskilt boende

Trygghetslarm, service, omvårdnad, ledsagar-service, hemsjukvård

2575 kr/månad

Med autogiro kan du betala dina räkningar från oss enkelt och i tid. Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till oss på förfallodagen.
Vi skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen står det att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Blankett för anmälan om autogiro. Pdf, 689.1 kB.

Du kan även ringa till kontaktcenter så skickar de hem en blankett till dig. Telefon: 040-641 10 00

Blanketten skickas till:

Lomma kommun
Socialförvaltningen
234 81 Lomma


E-faktura kan användas av privatpersoner som har internetbank. För att få e-faktura måste du vara kund i en bank som kan ta emot e-fakturor och samtidigt måste du ha en betaltjänst via din internetbank. Vi har samlat information om e-faktura på en egen sida.

Om e-faktura. Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Senast uppdaterad: