RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Flyktingmottagning och integration

Här hittar du information om hur Lomma kommun tar emot asylsökande med inriktning på barnfamiljer och ensamkommande barn.

Aktuellt

Mottagande och boende för nyanlända och ensamkommande barn & unga
Kommunen har hittills i år tagit emot 38 vuxna/familjemedlemmar av de 97 som kommunen ska ta emot. Kommunen har också ansvar för 96 ensamkommande barn och unga varav 69 av dem bor i kommunens egna gruppboenden. Migrationsverkets prognos för mottagande av ensamkommande barn och unga är fortfarande 21 barn under 2016. Prognosen för 2017 års mottagande ligger på 14 barn. Hittills i år har kommunen inte tagit emot något barn.

Gruppboende för ensamkommande barn och unga i Lomma kommun

Kommunen har flera gruppboenden, de flesta har 14 platser. Gruppboendet är bemannat dygnet runt, med minst 2 vuxna tillgängliga under dygnets alla timmar. Medarbetarna som anställs i Lomma kommun har antingen, eller både och, formell kompetens och erfarenhet av arbete med målgruppen. Det finns arbetsledning tillgänglig dygnets alla timmar, årets alla dagar för medarbetare i tjänst.

Vardagen för dem som bor i gruppboendena ser ut på följande vis; ungdomarna går i skolan måndag till fredag, sköter sina ansvarsområden i boendet, deltager i matlagning och städning, har fritidsaktiviteter på kvällar efter skolan och deltager i de aktiviteter som boendet anordnar under helger och lov. Nästan alla ungdomar har en vänfamilj, som bor i Lomma eller Bjärred. Ett antal av dem efterfrågar fortfarande en vänfamilj så är ni intresserade så vänd er gärna till Kontaktcenter!

Skola och barnomsorg

Bjärehovskolan, Karstorpskolan Norra och Karstorpskolan Södra är idag de skolor som tar emot nyanlända elever som kommer till kommunen. Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i landet.

På dessa skolor finns både lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare som talar elevernas modersmål. Skolan har två månader på sig att göra en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper denna ligger till grund för planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen. Genom den inledande bedömningen ges nyanlända elever möjlighet att visa sina styrkor och förmågor. Därefter fattar rektor beslut om klassplacering.

Eleverna har möjlighet att under 1-2 år gå del av tiden i förberedelseklass. När det gäller placering i förskolan finns det ingen uttalad mottagningsverksamhet likt den i grundskolan.

Eleverna kommer ut i sina klassers ordinarie undervisning allt eftersom pedagogerna i förberedelseklassen bedömer att de är mogna för det. De kan dock bara gå del av sin skolgång i förberedelseklassen och i högst två år. Samma förfaringssätt gäller alla nyanlända elever oavsett grunden till deras ankomst i kommunen.

Etablering, integration och inkludering

Ansvarsfördelningen mellan olika institutioner ser ut såhär; Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas etablering, det betyder i enkla termer inträde på arbetsmarknaden samt försörjning. Kommunen ansvarar för bosättning, för att erbjuda studier i svenska språket och samhällsinformation samt att organisera barnens skolstart.

Det finns idag stöd för de familjer/vuxna som kommer till Lomma kommun i form av boendestöd, en resurs som arbetar stödjande och informativt med att integrera våra nya kommuninvånare. Det sker genom att informera och visa om hur, till exempel, sopsortering går till, hur kontakten med hyresvärden går till, vad man kan förvänta sig av det omgivande samhället och vilka andra serviceinstanser det finns, såsom vårdcentral och barnhälsovård.

Det finns också resurser som arbetar, i samarbete med Arbetsförmedlingen, med att ta fram sysselsättning/arbete, detta för att påskynda etablering och självförsörjande. I detta arbete söker vi också företag och personer som kan tänka sig att matchas ihop med en nyanländ kommuninvånare. Vänd dig till Kontaktcenter för vidare svar.

Vad kan och vill du göra?

  • Har du ett rum/hus/fastighet att hyra ut?
  • Vi söker fortfarande familjehem till våra ensamkommande barn och unga. Är du/ni intresserade?
  • Vi söker fler vänfamiljer till våra ensamkommande, hör av dig!
  • Vi söker vänfamiljer till våra nyinflyttade vuxna/familjer, kom till oss för mer information!
  • Vi söker språkvänner till de vuxna som kommer till kommunen.

Ring till Kontaktcenter, 040-6411000, för att få veta mer om ovanstående och för att kopplas ihop med rätt tjänsteman. Tack!

Senast uppdaterad: 2016-10-21
Sidansvarig: Felicia Mellgren
Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider