RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred

Vigsel

vigselringar

Vill du gifta dig borgerligt?

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap, måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av Skatteverket. Ansökan om hindersprövning ska göras av de två som avser att ingå äktenskap gemensamt hos Skatteverket. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt vid besök. Intyget om hindersprövning ska lämnas till vigselförrättaren.

Vigsel sker vanligtvis i Stora Sessionssalen i kommunhuset i Lomma.

Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats. Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress på dessa anges vid beställning av vigseln. Har inte brudparet egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Anmälan om efternamn kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Ansökan hos Skatteverket

Ansökningsblanketter om hindersprövning samt anmälan om efternamn ska lämnas till Skatteverket. Dessa kan fyllas i hemma, men måste då bevittnas. Det går också bra att gå direkt till Skatteverket, folkbokföringen och fylla i blanketten på plats. Om den ena parten är utländsk medborgare är personlig inställelse på Skatteverket obligatorisk. Intyg om hindersprövning och intyg om vigsel skickas till sökanden från Skatteverket. Hindersprövningsintyget gäller 4 månader.

Vittnen

Vid vigselakten ska två myndiga vittnen närvara. Det kan vara släktingar eller bekanta. Släkt och familj är godkända som vittnen både vad gäller ansökan och som vittnen vid akten. Vittnet måste dock vara fyllda 18 år. Om man inte har möjlighet att ordna egna vittnen så brukar kommunledningskontorets personal ställa upp och vittna.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Utländsk medborgare, som avser gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Möjligheten att registrera partnerskap har upphört

Partnerskapslagen har upphört att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter att vara partnerskap till dess partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Se nedan!

Könsneutrala äktenskap

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Innan ett äktenskap får ingås ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Prövningen görs av Skatteverket. De två som avser att ingå äktenskap ska gemensamt begära hindersprövningen hos Skatteverket.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap

Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om parterna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan inkommit till Skatteverket. Parterna kan välja att i stället för en anmälan, vigas enligt 4 kap äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Senast uppdaterad: 2017-01-18
Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Telefon
Kontakt

Borgerlig vigselförrättare:

Patrik Bystedt
0764-28 40 82
patrik.bystedt@lomma.se

Thed Adelswärd
0707-65 79 72

 

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider