RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Utveckling 2030

Lomma är en kommun i stark tillväxt. Det är också en kommun med uttalade ambitioner att erbjuda sina medborgare en god livsmiljö och en kommunal service av högsta kvalitet. En ambition som resulterat i flera fina utmärkelser genom åren; Bästa Skolkommun, Bästa Boendekommun och Årets Kvalitetskommun m.fl.

Vi vill behålla positionen som en attraktiv kommun även i framtiden. Därför har vi tagit fram utvecklingsstrategi för Lomma kommun 2016 – 2030. Avsikten är att förmedla och levandegöra kommunens vision och de långsiktiga övergripande målen, fastställda av kommunfullmäktige. I det arbetet har vi även identifierat trender och andra omvärldsfaktorer som vi tror kommer att påverka Lomma kommun påtagligt de kommande åren.

Varför behöver vi en utvecklingsstrategi? I korthet handlar det om att:

  • vi vill ge medborgarna en tydlig bild av vart vi är på väg och ökade möjligheter att delta i utvecklingen av kommunen
  • vi vill få en gemensam målbild i den kommunala organisationen som ger kraft
  • vi vill få en gemensam bild av platsens och organisationens utmaningar och möjligheter
  • vi vill ha ett stöd för våra gemensamma prioriteringar – vad vi ska fokusera på

Vår Vision

Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara - såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt - och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv.

Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

 

Läs utvecklingsstrategin här!PDF

 

Framsida utvecklingsstrategin
Senast uppdaterad: 2017-02-08
Sidansvarig: Maria Heinesson Grynge
Telefon
Kontakt

Maria Heinesson Grynge
Utvecklingschef

040-641 11 34

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider