RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Krisberedskap och säkerhet

Krisberedskap

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Lomma kommun att fortlöpande informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer t ex att finnas här på vår webbplats och det kommer även att upprättas en upplysningscentral dit du kan ringa om du undrar något. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, t ex pressen — ett så kallat VMA - Viktigt meddelande till allmänheten.

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på 112 för:

 • polis
 • ambulans
 • flygräddning
 • räddningstjänst
 • giftinformation
 • jourhavande läkare

Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Lomma kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation.  

Några exempel på extra ordinära händelser är:

 • långvarigt elavbrott
 • större olyckshändelse
 • utsläpp av farliga kemikalier
 • smitta
 • långvarigt avbrott i vattenförsörjningen

Säkerhet

Säkerhetsorganisationens ska arbeta efter kommunens säkerhetspolicy och anvisningar vilket innefattar skadebegränsande- och skadeförebyggande arbetsåtgärder. På ett övergripande plan handlar det om skydd av kommunens personal och kommunal egendom inom följande områden:

 • Fysisk säkerhet (brand, inbrott, egendomsskydd, skadegörelse etc.)
 • Personsäkerhet (våld och hot, arbetsplats etc.)
 • Beredskapsarbete (krisberedskap, risk och sårbarhetsanalyser)
 • Trygghetsarbete (förebyggande åtgärder)
 • Skadefinansiering (försäkringsskydd)
 • Säkerhetsanalyser enligt säkerhetsskyddslagen
 • Informationssäkerhet
 • Kontroll och uppföljning
Senast uppdaterad: 2014-11-13
Sidansvarig: Anders Åkesson
Telefon
Relaterat

Om du är i akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.

Nationella nummer

112länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nödnummer vid akuta hot om liv, egendom och miljö

114 14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nummer till polisen vid icke akuta händelser.

1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sjukvårdsupplysning för rådgivning

113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Information vid olyckor och kriser

116 000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Larmnummer vid barns försvinnande

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider