RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Kommunfakta

Sevärdheter   Lättläst om kommunen   English version

Lomma kommun ligger i västra Skåne utmed Öresundskusten och bildades under 1960-talet genom en sammanslagning av Lomma köping och Flädie storkommun. 2016 har kommunen drygt 23 300 invånare.

Utmärkande för kommunen är bland annat höga boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Befolkning

I kommunen finns tre tätorter: Lomma med cirka 12 200 invånare, Bjärred med cirka 9 800 invånare och Flädie med cirka 220 invånare. Övriga cirka 1 100 invånare bor i någon av byarna Borgeby, Fjelie, Önnerup, Lilla Lomma, Alnarp eller ute på den rena landsbygden.  

Kommunalskatten år 2016 är 30.33 kr inklusive skatt till Region Skåne.


Näringsliv och arbetsmarknad

Utmärkande för näringslivet är ett stort antal fåmansföretag. Kommunen är största arbetsgivaren med ungefär 1 100 anställda. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp är en stor arbetsgivare inom kommunen. Största privata arbetsgivare är KåKå och Nolato Medevo.

Jordbruksnäringen omfattar 3 000 hektar och sätter sin prägel av jordbruksbygd på kommunen.

Sysselsättningsgraden inom kommunen är mycket hög för såväl män som kvinnor. I kommunen har cirka 5 600 sin arbetsplats, främst inom företag med inriktning på konsultverksamhet, service och handel samt lättare industriell verksamhet.

Det är många som pendlar ut från kommunen. Cirka 8 200 kommuninvånare har sin arbetsplats i andra kommuner, främst i Malmö och Lund. Cirka 3 200 personer är inpendlare, det vill säga de bor i någon annan kommun men har sina arbetsplatser i Lomma. 


Kommunikation

Kommunen gränsar till Malmö stad, Burlövs, Staffanstorps, Lunds och Kävlinge kommuner. Motorväg mot Malmö och 90-väg mot Lund ger möjlighet till snabba transporter. Körtiden till Malmö från kommunens olika delar är ungefär 15–20 minuter. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med täta bussförbindelser till Malmö och Lund.

Lokal persontågstrafik planeras starta någon gång efter 2020 på sträckan Kävlinge - Flädie - Lomma - Malmö. Läs mer på Lommabanan.


Bostäder och byggande

För närvarande är bostadsbyggandet mycket omfattande i kommunen. Här uppförs såväl småhus som lägenheter i flerfamiljshus med olika upplåtelseformer. Läs mer om övriga aktuella byggprojekt här.


Skolor och barnomsorg

Förskolor och skolor finns i tätorterna Lomma och Bjärred/Borgeby. Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal i Skåne och Bromölla/Sölvesborg.

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet från ett års ålder. Ansökan måste göras fyra månader innan barnet beräknas börja. Det är alltid lättast att få en plats i augusti eftersom en årskull då lämnar verksamheten för att börja skolan. Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg från förskoleklass till skolår 6.


Socialt stöd och omsorg

Socialtjänsten i Lomma kommun erbjuder olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv. Under fliken Socialt stöd och omsorg kan du läsa om de verksamheter som Lomma kommun erbjuder barn, unga och vuxna.

Här finns bland annat information om äldreomsorg och stöd till dig med olika typer av funktionsnedsättning. Här finner du också information om vart du vänder dig för att få hjälp med ekonomiska bekymmer, frågor kring familj- och familjerelationer samt missbruk.

Fritid och kultur

När det gäller fritidsaktiviteter har kommunen mycket att erbjuda. Möjlighet till sport och motion är väl tillgodosedd bland annat genom idrottsplatser i Borgeby och Lomma. Idrottshallar finns vid Pilängskolan  i Lomma, vid Rutsborgsskolan och Bjärehovsskolan samt Borgebyhallen i Bjärred. Dessutom finns LBTK-hallen med åtta inomhusbanor för tennis. I kommunen finns även lokaler för många andra inomhusidrotter.

Samlingslokaler, som Folkets Hus och Medborgarhuset, hyrs ut till allmänheten och föreningar. Inom kommunen finns ett blomstrande föreningsliv med sammanlagt mer än 100 föreningar med olika intresseinriktningar.

Vidsträckta sandstränder lockar sommartid till frestande havsbad. På vintern badar man i Pilängsbadet. Det finns även ett kallbadhus i Bjärred. Andra vattenaktiviteter som lockar är segling, windsurfing och kitesurfing.

En 27+18-håls golfbana vid Habo Ljung är fullt utbyggd. Habo Ljungs fritids- och rekreationsområde inbjuder, förutom till golf, även till strövtåg, jogging, scouting, hunddressyr och ridning.

Både Lomma och Bjärred har bibliotek med generösa öppettider, välförsett mediabestånd och tillgång till många databaser. Det finns datorer som även synskadade kan använda och båda biblioteken har tillgång till texttelefoni. Man satsar på barnverksamhet genom att samarbeta med barnhälsovården, skola och förskola liksom på "Boken kommer"-verksamhet, som är en individuell service för gamla och funktionshindrade.

I samarbete med skola och förskola erbjuds alla barn många kulturupplevelser. Det ordnas också barn- och familjeprogram.

Läs mer om detta under Uppleva och göra.  

Lomma kommun från ovan - se kortfilmer om olika områden i Lomma kommun.

Kommunen i siffror - statistik om Lomma kommun

Du är välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter för ytterligare information på telefon: 040-641 10 00.

Senast uppdaterad: 2016-11-04
Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Kustkommunen Lomma
Långa Bryggan i Bjärred med kallbadhuset
Höje å
Lomma Beach
Borgeby Slott
Alnarpsparken

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider