RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Kommunarkivet

I Lomma kommunarkiv, som är beläget i kommunhusets källarvåning, förvaras dokument från 1863 och fram till idag. Här finns protokoll från olika nämnder och styrelser, räkenskaper, skrivelser av olika slag samt kartor och ritningar. Totalt förvaras omkring 1500 hyllmeter arkivhandlingar i arkivet.

I Lomma kommuns arkiv finns material samlat från Lomma samhälle med kringliggande byar. Arkivets äldre bestånd upptas av protokollsböcker och andra handlingar från småkommunerna Fjelie, Flädie, Borgeby och Lomma. Dessa fyra kommuner fanns mellan åren 1863 och 1951. År 1952 gick Flädie, Borgeby och Fjelie ihop och bildade Flädie storkommun.

Dagens Lomma kommun har kommit till genom en serie sammanslagningar. Under perioden 1900-1950 fanns Lomma municipalsamhälle jämsides med Lomma kommun. År 1951 gick Lomma köping och Lomma kommun samman och bildade Lomma köping. År 1963 förenades Flädie storkommun med köpingen och år 1971 blev Lomma återigen kommun.

Den övervägande delen av det förvarade arkivmaterialet är från tiden efter 1971 men i arkivet finns också riktigt gamla handlingar. Här förvaras en del sockenhandlingar som från byarna Lomma, Karstorp och Vinstorp. Dessa "förkommunala" handlingar, som härstammar från 1700- och 1800-talen, tillhör arkivets äldsta samlingar.

Ett annat värdefullt arkivbestånd utgörs av ett 60-tal enskilda arkivbildare, både föreningar och privatpersoner, som lämnat in sina fotoalbum, och samlingar av tidningsurklipp och anteckningar med mera till arkivet.

En viktig kunskapskälla  

Arkivet innehåller minnen av det förflutna men fungerar samtidigt som en modern informationscentral. I kommunens arkiv dokumenteras både människor och företeelser. Brev, protokoll, examenskataloger, kartor, kassaböcker, ritningar, fotografier och en mängd andra typer av dokument berättar om hur livet har gestaltat sig i den egna kommunen sedan 1800-talet andra hälft. 

I kommunens arkiv finner man till exempel klasslistor och betyg från traktens alla skolor. Här kan man få en inblick i vilka ämnen man läste i skolan förr i tiden och kanske leta upp egna och släktingars betyg. Man kan också leta upp sina klasskamrater och klassföreståndare om man vill ordna en klassträff.

I skolundervisningen kan arkivmaterialet komma till användning på olika vis, till exempel i hembygdsundervisningen i mellanstadiet och för uppsatser och specialarbeten högre upp i årskurserna. Släktforskare och hembygdsforskare är andra som kan ha stor glädje av det kommunala arkivet.

Tag kontakt med arkivet!  

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

En viktig uppgift för kommunarkivet är att tillgodose lokalhistorisk forskning. Kommunarkivet strävar efter att komplettera det nuvarande arkivbeståndet med handlingar som belyser traktens historia och utveckling. Därför är privatpersoner, företag och föreningar med lokal anknytning välkomna att överlämna sina arkiv eller enskilda dokument till arkivet som gåva eller deposition. Det kan vara skrivna dokument, kartor, fotografier eller annat lokalhistoriskt material.

Arkivet är tillgängligt för besökare under kommunhusets öppettider men ring gärna i förväg och anmäl besök. Vi tar även emot studiebesök av grupper efter tidsbeställning. I arkivet finns ett par forskarplatser där man kan sitta i lugn och ro och studera handlingarna.

Öppettider

Måndag, onsdag och torsdag 8.00-12.00 och 13.00-16.30
Tisdag 8.00-12-00 och 13.00-18.00
Fredag 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Senast uppdaterad: 2016-05-25
Sidansvarig: Anna Ågren
Telefon
Kontakt
Arkivarie

Telefon
Relaterat

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arkivens daglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LommaMinnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - berättelser & bilder om livet förr och nu i Lomma kommun

Biblioteken

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider