RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

EU och internationellt samarbete

Internationella frågor i Lomma kommun

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för arbetet med de internationella frågorna. Det är också kommunstyrelsen som ansvarar för förvaltningsövergripande internationella ärenden och samordning av kontakter med vänorter och partners. Nämnderna ansvarar själva för de projekt och kontakter som rör det egna kompetensområdet.

Policy för internationella frågor

Kommunstyrelsen har antagit en policy och anvisningar för arbete med internationella frågor i Lomma kommun. Utvecklingsavdelningen ansvarar för samordning, informationsspridning och stöd i internationella frågor. Detta innebär bland annat att:

  • samordna kommunens arbete med internationella frågor
  • stimulera och stödja förvaltningarnas engagemang
  • bevaka olika möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd till projekt inom kommunala verksamhetsområden
  • samarbeta med andra aktörer i regionen

EU

EU påverkar direkt eller indirekt de flesta verksamheter i en kommun och innebär även möjlighet till utveckling. Genom EU:s fonder och program erbjuds kommuner, föreningar och företag möjlighet till samarbete och finansiering för utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

Lomma kommun bedriver ett aktivt EU-arbete och har en positiv grundinställning till att delta i samarbetsprojekt som främjar kommunen, dess invånare och näringslivet. De EU-finansierade projekten ska utgå från verksamheternas behov och komplettera samt främja det utvecklingsarbete som bedrivs i kommunen.

Lomma kommun samarbetar bland annat med Kommunförbundet Skåne i EU- frågor. Hör gärna av dig till kommunens EU-samordnare för mer information om arbetet med internationella frågor!

På nedanstående länkar hittar du mer information om EU:

Senast uppdaterad: 2016-10-04
Sidansvarig: Madeleine Tham
Telefon
Kontakt

Madeleine Tham

EU-samordnare
040-641 11 42

Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider