RSS

RSS  |  A-Ö  |  Translate  |  Större text  |  Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  |  Kontakt  |  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommuns logotyp
Långa Bryggan i Bjärred
Du är här:

Bygglov och anmälan

Du får här kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra, underhålla eller riva byggnader eller anläggningar. Här får du veta vilka åtgärder som kräver bygglov och om du ska göra en anmälan eller inte.

Du ansöker om lov hos kommunens bygglovskontor. Dit vänder du dig också om du har frågor. Se nedan under rubriken kontakta kommunen.


Ändringar i plan- och bygglagen - Nya lovfria åtgärder

Den 2 juli 2014 trädde nya bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, i kraft. De nya be­stäm­melserna gör att man inte behöver bygglov för vissa åtgärder som tidigare har varit lovpliktiga. Åtgärderna behöver inte heller följa detaljplanens regler. För att de skall få utföras krävs dock att en anmälan görs till byggnadsnämnden och att man får ett startbesked innan åtgärderna påbörjas. Mer om de aktuella ändringarna.


På sidan bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbeskedlänk till annan webbplats finns information om lovpliktiga åtgärder.

Vid länkarna nedan kommer du direkt till respektive ämnesområde

Bygglovlänk till annan webbplats, Marklovlänk till annan webbplats, Rivningslovlänk till annan webbplats, Förhandsbeskedlänk till annan webbplats, Anmälan och anmälningspliktlänk till annan webbplats;

Ansökan och e-tjänst

Ansökan om bygglov samt anmälningar kan göras via e-tjänsten Mitt bygge. Ansökan om bygglov kan också göras på blankett som finns på kommunens hemsida. Se under relaterat i högerspalten.

Är åtgärden lovpliktig/anmälningspliktig?

Om man är tveksam till om det som man vill uppföra är lovpliktigt eller anmälningspliktigt eller inte, kan man kontakta bygglovskontoret. Vi kan i de allra flesta fall utan kostnad upplysa om lovplikt/anmälningsplikt föreligger eller inte. En sådan förfrågan måste oftast följas av skisser/ritningar/foton. Om utredningen blir omfattande kan avgift komma att tas ut. Det får man i så fall reda på innan utredningen påbörjas/fullföljs.


AVGIFTER

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av en ansökan om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgiftens storlek beror bl a på omfattningen av den/de åtgärd/er som söks.

Mer om avgifter.


Senast uppdaterad: 2015-03-06
Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Lomma kommun

Hamngatan 3, 234 81, Lomma
Visa på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
e-post: info@lomma.se
tfn: 040-641 10 00

Vid akuta ärenden (efter kontorstid):
SOS-alarm: 040-676 93 73

Öppettider
Kommunhusets förvaltningar har normalt öppet:

Måndag, onsdag och torsdag 08.00-16.30
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00

Kontakt och öppettider